Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tử vi tuổi dần trọn đời

Tag Archives: tử vi tuổi dần trọn đời

Tử vi tuổi Dần năm 2018

Tử vi tuổi Dần năm 2018

Tử vi tuổi Dần năm 2018 sẽ bao gồm các tuổi Mậu Dần sinh năm 1998, Bính Dần sinh năm 1986, Giáp Dần sinh năm 1974, Nhâm Dần sinh năm 1962, Canh Dần sinh năm 1950 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn (1952 – 2012) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn

Nữ mạng – Nhâm Thìn Cung KHẢM Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn (1952 – 2012) Nam mạng) TỔNG QUAN Nhâm Thìn, cung Khảm số này, Mạng Thủy nước …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn (1952 – 2012) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn

Nam mạng – Nhâm Thìn Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (trường mạng) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Thìn (1952 – 2012) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Dần (1986 – 2046) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Dần

Nữ mạng – Bính Dần Cung KHẢM Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Dần (1986 – 2046) Nam mạng) TỔNG QUAN Bính Dần cung Khảm lửa lư, Tuổi sinh Xuân, Hạ ấm …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Dần (1986 – 2046) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Dần

Nam mạng – Bính Dần Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lu) Khắc KIẾM PHONG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Dần (1986 – 2046) Nữ mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Dần (1974 – 2034) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Dần

Nữ mạng – Giáp Dần Cung CẤN. Mạng ĐẠI KHUÊ THÙY (nước khe lớn) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU Bà Cửu Thiên huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Dần (1974 – 2034) Nam Mạng) TỔNG QUAN Giáp Dần số gái khôn ngoan, Đại Khê mạng Thủy …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Dần (1974 – 2034) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Dần

Nam mạng – Giáp Dần Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng ĐẠI KHÊ THÙY (nước khe lớn) Khắc SƠN hạ HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Dần (1974 – 2034) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Dần (1962 – 2022) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Dần

Nam mạng – Nhâm Dần Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON NGỰA Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Dần (1962 – 2022) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Tuổi …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Dần (1962 – 2022) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Dần

Nữ mạng – Nhâm Dần Cung CẤN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON NGỰA Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Dần (1962 – 2022) Nam Mạng) TỔNG QUAN Nhâm Dần, cung Cấn mạng Kim, Lá vàng tây …

Xem tiếp