Thứ Hai, Tháng Tư 6, 2020
Home Tags Tử vi tuổi dậu

Tag: tử vi tuổi dậu

Tử vi tuổi Dậu năm 2018

Tử vi tuổi Dậu năm 2018 bao gồm các tuổi sau: Ất Dậu 2005 và 1945, Quý Dậu 1993, Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969,...

Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nữ Mạng

Nữ mạng - Tân Dậu Cung CẤN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nam Mạng

Nam mạng - Tân Dậu Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ....

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nữ Mạng

Nữ mạng - Kỷ Dậu Cung LY Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nam Mạng

Nam mạng - Kỷ Dậu Cung KHÔN. Trực CHẤP Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON GÀ....

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nữ Mạng

Nữ mạng - Đinh Dậu Cung CHẤN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nam Mạng

Nam mạng - Đinh Dậu Cung TỐN. Trực BẾ Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ....

Tử Vi Tuổi Ất Dậu (1945 – 2005) Nam Mạng

Nam mạng - Ất Dậu Cung KHẢM. Trực CHẤP Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON GÀ. Tương tinh CON CUA BIỂN Ông Quan Đế độ...

Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nữ Mạng

Nữ mạng - Quý Dậu Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử...

Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nam Mạng

Nam mạng - Quý Dậu Cung CHẤN. Trực THÀNH Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS