Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tử vi tuổi dậu

Tag Archives: tử vi tuổi dậu

Tử vi tuổi Dậu năm 2018

Tử vi tuổi Dậu năm 2018

Tử vi tuổi Dậu năm 2018 bao gồm các tuổi sau: Ất Dậu 2005 và 1945, Quý Dậu 1993, Tân Dậu 1981, Kỷ Dậu 1969, Đinh Dậu 1957 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Dậu

Nữ mạng – Tân Dậu Cung CẤN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Tân Dậu, mạng Mộc cung …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Dậu

Nam mạng – Tân Dậu Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON CHÓ Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Dậu (1981 – 2041) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu

Nữ mạng – Kỷ Dậu Cung LY Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nam Mạng) TỔNG QUAN Kỷ Dậu mạng Thổ cung Ly, Đất ở nhà lớn dễ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu

Nam mạng – Kỷ Dậu Cung KHÔN. Trực CHẤP Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu (1969 – 2029) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu

Nữ mạng – Đinh Dậu Cung CHẤN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đinh Dậu cung Cấn số này, Lửa ở dưới nùi cháy …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Dậu

Nam mạng – Đinh Dậu Cung TỐN. Trực BẾ Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Dậu (1957 – 2017) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Dậu (1945 – 2005) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Dậu

Nam mạng – Ất Dậu Cung KHẢM. Trực CHẤP Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON GÀ. Tương tinh CON CUA BIỂN Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Dậu (1945 – 2005) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Số này tuổi nhỏ khó nuôi, Lớn lên mạnh …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Dậu

Nữ mạng – Quý Dậu Cung CHẤN Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm gà) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Vàng trong gươm trắng …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Dậu

Nam mạng – Quý Dậu Cung CHẤN. Trực THÀNH Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Dậu (1933 – 1993) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp