Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tử vi tuổi hợi

Tag Archives: tử vi tuổi hợi

Tử vi tuổi Hợi năm 2018

Tử vi tuổi Hợi năm 2018

Tử vi Tuổi Hợi năm 2018 bao gồm các tuổi sau: Đinh Hợi 2007 và 1947, Ất Hợi 1995, Quý Hợi 1983, Tân Hợi 1971, Kỷ Hợi 1959 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Hợi (1983 – 2043) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Hợi

Nữ mạng – Quý Hợi Cung CẤN Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Hợi (1983 – 2043) Nam Mạng) TỔNG QUAN Quý Hợi, cung Cấn số này, Mạng Thủy nước biển …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Hợi (1983 – 2043) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Hợi

Nam mạng – Quý Hợi Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GÀ Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Hợi (1983 – 2043) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Hợi (1971 – 2031) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Hợi

Nữ mạng – Tân Hợi Cung KHÔN Mạng THOA KIM XUYẾN (xuyến bằng vàng) Xương CON HEO. Tướng tinh CON CỌP Bà Chúa Tiên độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Hợi (1971 – 2031) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Kim thoa xuyến là vàng …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Hợi (1971 – 2031) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Hợi

Nam mạng – Tân Hợi Cung CẤN. Trực KHAI Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LÂM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON CỌP Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Hợi (1971 – 2031) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Hợi (1959 – 2019) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Hợi

Nữ mạng – Kỷ Hợi Cung CẤN Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất bằng) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Hợi (1959 – 2019) Nam Mạng) TỔNG QUAN Kỷ Hợi cung Cấn số này, Mạng Mộc, bình …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Hợi (1959 – 2019) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Hợi

Nam mạng – Kỷ Hợi Sanh năm: 1959, 2019 và 2079 Cung KHÔN.Trực ĐỊNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Hợi …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Hợi (1947 – 2007) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Hợi

Nữ mạng – Đinh Hợi Cung CẤN Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON HEO. Tướng tinh CON DƠI Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Hợi (1947 – 2007) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đinh Hợi cung Cấn số nàng, Đất ở dưới thấp mà …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Hợi (1947 – 2007) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Hợi

Nam mạng – Đinh Hợi Cung CẤN. Trực NGUY Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO. Tướng tinh CON DƠI Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Hợi (1947 – 2007) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Hợi (1935 – 1995) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Hợi

Nữ mạng – Ất Hợi Cung CẤN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Xương CON HEO. Tướng tinh CON HƯƠU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Hợi (1935 – 1995) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Lửa ở đầu núi …

Xem tiếp