Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tử vi tuổi mùi

Tag Archives: tử vi tuổi mùi

Tử vi tuổi Mùi năm 2018

Tử vi tuổi Mùi năm 2018

Tử vi Tuổi Mùi năm 2018 bao gồm các tuổi sau: Quý Mùi 2003 và 1941, Tân Mùi 1991, Kỷ Mùi 1979, Đinh Mùi 1967, Ất Mùi 1955 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi (1979 – 2039) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi

Nữ mạng – Kỷ Mùi Cung TỐN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RÁI (Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi (1979 – 2039) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng Kỷ Mùi, Cung Tốn, mạng Hỏa ấy là số ta. Xuân Hạ sinh …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi (1979 – 2039) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi

Nam mạng – Kỷ Mùi Cung LY. Trực THÂU Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà xích đế (cô quạnh) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RÁI Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi (1979 – 2039) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Mùi (1967 – 2027) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Mùi

Nữ mạng – Đinh Mùi Cung ĐOÀI Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RỒNG Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Mùi (1967 – 2027) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đinh Mùi mạng Thủy số này, Thiên Hà nước chảy nhỏ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Mùi (1967 – 2027) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Mùi

Nam mạng – Đinh Mùi Cung CHẤN. Trực BÌNH Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông thiên hà) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (tân khổ) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RỒNG Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Mùi (1967 – 2027) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Mùi (1955 – 2015) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Mùi

Nữ mạng – Ất Mùi Cung KHẢM Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GÀ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Mùi (1955 – 2015) Nam Mạng) TỔNG QUAN Ất Mùi cung Khảm mạng Kim, Vàng trong cát trắng …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Mùi (1955 – 2015) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Mùi

Nam mạng – Ất Mùi Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mạng phú quý) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GÀ Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Mùi (1955 – 2015) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Mùi (1943 – 2003) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Mùi

Nữ mạng – Quý Mùi Cung CẤN Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON CỌP Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Mùi (1943 – 2003) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Cung Cấn mạng Mộc …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Mùi (1943 – 2003) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Mùi

Nam mạng – Quý Mùi Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON CỌP Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Mùi (1943 – 2003) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Quý Mùi cung Chấn trực Kiên, Là cây dương liễu …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Mùi (1931 – 1991) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Mùi

Nữ mạng – Tân Mùi Cung KHẢM Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Mùi (1931 – 1991) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng Tân Mùi, Cung Khảm mạng Thổ đặt …

Xem tiếp