Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tử vi tuổi ngọ

Tag Archives: tử vi tuổi ngọ

Tử vi tuổi Ngọ năm 2018

Tử vi tuổi Ngọ năm 2018

Tử vi Tuổi Ngọ năm 2018 bao gồm các tuổi sau: Canh Ngọ 1990, Mậu Ngọ 1978, Bính Ngọ 1966, Giáp Ngọ 1954, Nhâm Ngọ 1952 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ (1978 – 2038) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ

Nữ mạng – Mậu Ngọ Cung CHẤN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEO Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ (1978 – 2038) Nam Mạng) TỔNG QUAN Mậu Ngọ mạng Hỏa số này, Lửa trời soi sáng chiếu …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ (1978 – 2038) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ

Nam mạng – Mậu Ngọ Cung KHẢM. Trực THÀNH Mạng THIỆN THƯỢNG HÒA (lửa trên trời) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEO Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Ngọ (1978 – 2038) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Ngọ (1966 – 2026) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Ngọ

Nữ mạng – Bính Ngọ Cung CÀN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Xương CON NGỰA Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Ngọ (1966 – 2026) Nam Mạng) TỔNG QUAN Bính Ngọ, mạng Thủy, cung Càn, Mạng Thủy là …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Ngọ (1966 – 2026) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Ngọ

Nam mạng – Bính Ngọ Cung TỐN. Trực MÃN Mạng THIÊN HÀ THỦY (nước sông Thiên Hà) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (tận khổ) Xương CON NGỰA Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Ngọ (1966 – 2026) Nữ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ (1954 – 2014) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ

Nữ mạng – Giáp Ngọ Cung LY Mạng SA TRUNG KIM (vàng trong cát) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ (1954 – 2014) Nam Mạng) TỔNG QUAN Giáp Ngọ, cung Ly mạng Kim, Vàng trong bãi …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ (1954 – 2014) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ

Nam mạng – Giáp Ngọ Cung CẤN. Trực CHẤP Mạng SA KIM TRUNG (vàng trong cát) Khắc THẠCH LỰU MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (an mạng, phú quý) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CHIM TRĨ Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Ngọ (1954 – 2014) Nữ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ (1942 – 2002) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ

Nữ mạng – Nhâm Ngọ Cung LY Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dường liễu) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CÁO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ (1942 – 2002) Nam Mạng) TỔNG QUAN Nhâm Ngọ, mạng Mộc cung Lý, Là cây Dương Liễu …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ (1942 – 2002) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ

Nam mạng – Nhâm Ngọ Cung TỐN. Trực BẾ Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC (cây dương liễu) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON CÁO Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Ngọ (1942 – 2002) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Mộc cây liễu …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Ngọ (1930 – 1990) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Ngọ

Nữ mạng – Canh Ngọ Cung LY. Mạng LỘ BÀN THỔ (đất đường đi) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Ngọ (1930 – 1990) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi nầy, Cung Ly mạng Thổ là …

Xem tiếp