Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tử vi tuổi sửu trọn đời

Tag Archives: tử vi tuổi sửu trọn đời

Tử vi tuổi Sửu năm 2018

Tử vi tuổi Sửu năm 2018

Tử vi tuổi Sửu năm 2018 bao gồm các tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, Ất sửu sinh năm 1985, Quý Sửu sinh năm 1973, Tân Sửu sinh năm 1961, Kỷ Sửu sinh năm 1949 nam mạng và nữ mạng về cuộc sống, đường tình duyên, phần gia đạo công …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985 – 2045) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Sửu

Nữ mạng – Ất Sửu Cung TỐN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CHÓ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng (Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985 – 2045) Nam mạng) TỔNG QUAN Ất Sửu cũng là số tuổi cao, Đời cô lắm …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985 – 2045) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Sửu

Nam mạng – Ất Sửu Cung TỐN. Trực KIÊN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CHÓ Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Sửu (1985 – 2045) Nữ mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Sửu (1973 – 2033) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Sửu

Nữ mạng – Quý Sửu Cung TỐN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CUA BIỂN Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng (Tử Vi Tuổi Quý Sửu (1973 – 2033) Nam Mạng) TỔNG QUAN Quý Sửu số cô như là, Tang đó mạng Mộc …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Sửu (1973 – 2033) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Sửu

Nam mạng – Quý Sửu Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CUA BIỂN Ông Tử Vi độ mạng (Tử Vi Tuổi Quý Sửu (1973 – 2033) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Sửu (1961 – 2021) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Sửu

Nữ mạng – Tân Sửu Cung ĐOÀI Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Bà Chúa Tiên độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Sửu (1961 – 2021) Nam Mạng) TỔNG QUAN Tân Sửu mạng Thổ cung Đoài, Đất ở đầu vách ít …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Tân Sửu (1961 – 2021) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Tân Sửu

Nam mạng – Tân Sửu Cung ĐOÀI. Trực THÂU Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNG ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Tân Sửu (1961 – 2021) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu (1949 – 2009) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu

Nữ mạng – Kỷ Sửu Cung ĐOÀI Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CHIM CÚ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu (1949 – 2009) Nam Mạng) TỔNG QUAN Kỷ Sửu số mạng như vầy, Lửa trời sấm chớp sáng …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu (1949 – 2009) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu

Nam mạng – Kỷ Sửu Cung ĐOÀI. Trực BÌNH Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON CÚ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Sửu (1949 – 2009) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Sửu (1937 – 1997) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Sửu

Nữ mạng – Đinh Sửu Cung LY Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON TRÙNG Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Sửu (1937 – 1997) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đinh Sửu mạng Thủy cung Ly, Giang hà nước chảy từ từ …

Xem tiếp