Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tử vi tuổi thân

Tag Archives: tử vi tuổi thân

Tử vi tuổi Thân năm 2018

Tử vi tuổi Thân năm 2018

Tử vi tuổi Thân năm 2018 bao gồm các tuổi Giáp Thân 2004 và 1944, Nhâm Thân 1992, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968, Bính Thân 1956 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Thân

Nữ mạng – Canh Thân Cung KHÔN Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nam Mạng) TỔNG QUAN Canh Thân số mạng như vầy, Cung Khôn, mạng …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Thân

Nam mạng – Canh Thân Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Thân

Nữ mạng – Mậu Thân Cung CẤN Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ(đất nhà lớn) Xương CON KHỈ. Tướng tính CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nam Mạng) TỔNG QUAN Mậu Thân cung Cấn số nàng, Mạng Thổ đất lớn nhiều …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Thân

Nam mạng – Mậu Thân Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Thân

Nữ mạng – Bính Thân Cung KHÔN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON QUẠ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nam Mạng) TỔNG QUAN Bính Thân mạng Hỏa cung Khôn, Lửa ở dưới núi cháy …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Thân

Nam mạng – Bính Thân Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON QUẠ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Thân

Nữ Mạng – Giáp Thân Cung KHÔN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON HEO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nam Mạng) TỔNG QUAN Giáp Thân mạngThủy số này, Nước ở trong giếng họ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Thân

Nam mạng – Giáp Thân Cung KHÔN.Trực ĐỊNH Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON HEO Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Giáp Thân mạng Thủy số này, Nước ở trong giếng họ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Thân (1932 – 1992) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Thân

Nam mạng – Nhâm Thân Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Thân (1932 – 1992) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Tuổi cùng với mạng lắm lần gian nan. …

Xem tiếp