Thứ Hai, Tháng Tư 6, 2020
Home Tags Tử vi tuổi thân

Tag: tử vi tuổi thân

Tử vi tuổi Thân năm 2018

Tử vi tuổi Thân năm 2018 bao gồm các tuổi Giáp Thân 2004 và 1944, Nhâm Thân 1992, Canh Thân 1980, Mậu Thân 1968, Bính...

Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nữ Mạng

Nữ mạng - Canh Thân Cung KHÔN Mạng THẠCH LỰU MỘC (Cây lựu đá) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ...

Tử Vi Tuổi Canh Thân (1980 – 2040) Nam Mạng

Nam mạng - Canh Thân Cung CẤN. Trực TRỪ Mạng THẠCH LỰU MỘC (cây lựu đá) Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ....

Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nữ Mạng

Nữ mạng - Mậu Thân Cung CẤN Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ(đất nhà lớn) Xương CON KHỈ. Tướng tính CON LẠC ĐÀ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Mậu Thân (1968 – 2028) Nam Mạng

Nam mạng - Mậu Thân Cung KHÔN. Trực ĐỊNH Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc) Xương CON KHỈ....

Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nữ Mạng

Nữ mạng - Bính Thân Cung KHÔN Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON QUẠ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Bính Thân (1956 – 2016) Nam Mạng

Nam mạng - Bính Thân Cung KHÔN. Trực KHAI Mạng SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi) Khắc THÍCH LỊCH HỎA Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh) Xương CON KHỈ....

Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nữ Mạng

Nữ Mạng – Giáp Thân Cung KHÔN Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON HEO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử...

Tử Vi Tuổi Giáp Thân (1944 – 2004) Nam Mạng

Nam mạng - Giáp Thân Cung KHÔN.Trực ĐỊNH Mạng TUYỀN TRUNG THỦY (nước trong giếng) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON HEO Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi...

Tử Vi Tuổi Nhâm Thân (1932 – 1992) Nam Mạng

Nam mạng - Nhâm Thân Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng KIẾM PHONG KIM (gươm vàng) Khắc PHÚC ĐĂNG HỎA Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Thân...
- Advertisement -

MOST POPULAR

HOT NEWS