Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tử vi tuổi tuất

Tag Archives: tử vi tuổi tuất

Tử vi tuổi Tuất năm 2018

Tử vi tuổi Tuất năm 2018

Tử vi Tuổi Tuất năm 2018 bao gồm các tuổi Bính Tuất 2006 và 1946, Giáp Tuất 1994, Nhâm Tuất 1982, Canh Tuất 1970, Đinh Tuất 1958 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất (1982 – 2042) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất

Nữ mạng – Nhâm Tuất Cung ĐOÀI Mạng ĐẠI HẢI THỦY (nước biển lớn) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHIM TRỈ Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất (1982 – 2042) Nam mạng) TỔNG QUAN Nhâm Tuất mạng Thủy số này, Nước ở biển …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất (1982 – 2042) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất

Nam mạng – Nhâm Tuất Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHI KHỈ Phật độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất (1982 – 2042) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Tuất (1970 – 2030) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Tuất

Nữ mạng – Canh Tuất Cung KHẢM Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CÁO (Tử Vi Tuổi Canh Tuất (1970 – 2030) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Kim xoa xuyến là vàng đeo tay. Mùa Thu sinh …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Tuất (1970 – 2030) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Tuất

Nam mạng – Canh Tuất Cung LY. Trực THÂU Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LÂM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tương tinh CON CÁO Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Tuất (1970 – 2030) Nữ mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Tuất (1958 – 2018) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Tuất

Nữ mạng – Mậu Tuất Cung TỐN Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất vàng) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Tuất (1958 – 2018) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Mộc, bình …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Tuất (1958 – 2018) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Tuất

Nam mạng – Mậu Tuất Cung CHẤN. Trực BÌNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Tuất (1958 – 2018) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Tuất (1946 – 2006) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Tuất

Nữ mạng – Bính Tuất Cung CẤN Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Tuất (1946 – 2006) Nam Mạng) TỔNG QUAN Bính Tuất mạng Thổ số này, Ít tìm thấy ở nóc …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Tuất (1946 – 2006) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Tuất

Nam mạng – Bính Tuất Cung LY. Trực PHÁ Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU Cậu tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Tuất (1946 – 2006) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Tuất (1934 – 1994) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Tuất

Nam mạng – Giáp Tuất Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM Xương CON CHÓ. Tương tinh CON NGỰA Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Tuất (1934 – 1994) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, …

Xem tiếp