Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tử vi tuổi tý trọn đời

Tag Archives: tử vi tuổi tý trọn đời

Tử vi tuổi Tỵ năm 2018

Tử vi tuổi Tỵ năm 2018

Tử vi tuổi Tỵ năm 2018 bao gồm các tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Quý Tỵ 1953 và Nhâm Thìn sinh năm 1952 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Tý năm 2018

Tử vi tuổi Tý năm 2018

Tử vi tuổi Tý năm 2018 bao gồm các tuổi Bính Tý 1996, Giáp Tý 1984, Nhâm Tý 1972, Canh Tý 1960 và Mậu Tý 2008 nam mạng – nữ mạng về cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, việc lựa chọn …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Giáp Tý (1984 – 2044) Nữ mạng

Tử vi tuổi Giáp Tý

Nữ mạng – Giáp Tý Cung CHẤN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng (Tử Vi Tuổi Giáp Tý (1984-2044)  Nam mạng) TỔNG QUAN Giáp Tí số mạng như vầy Dời đổi nhà cửa sau …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Giáp Tý (1984 – 2044) Nam mạng

Tử vi tuổi Giáp Tý

Nam mạng – Giáp Tý Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mạng. (Tử vi tuổi Giáp Tý (1984 – 2044) Nữ mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Nhâm Tý (1972 – 2032) Nữ mạng

Tử vi tuổi Nhâm Tý

Nữ mạng – Nhâm Tý Cung CHẤN. Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON BEO Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng (Tử Vi Tuổi Nhâm Tý (1972 – 2032) Nam mạng) TỔNG QUAN Nhâm Tí cung Chấn số này, Tang đố mạng Mộc cây …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Nhâm Tý (1972 – 2032) Nam mạng

Tử vi tuổi Nhâm Tý

Nam mạng – Nhâm Tý Cung CHẤN. Trực CHẮP Mạng TANG ĐỐ MỘC (cây dâu) Khắc ỐC THƯỢNG THỔ Con nhà THANH ĐẾ (quan lộc, tân khổ) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON HEO Ông Tử Vi độ mạng. (Tử vi tuổi Nhâm Tý (1972 – 2032) Nữ mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Canh Tý (1960 – 2020) Nữ mạng

Tử Vi Tuổi Canh Tý

Nữ mạng – Canh Tý Cung CÀN Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Bà Chúa Tiên độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Tý (1960 – 2020) Nam mạng) TỔNG QUAN Canh Tí mạng Thổ cung Càn, Đất ở đầu vách thế mà …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Tý (1960 – 2020) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Tý

Nam mạng – Canh Tý Cung CÀN. Trực THÀNH Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (quan lộc, cô quạnh) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Tý (1960 – 2020) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Mậu Tý (1948 – 2008) Nữ mạng

Tử vi tuổi Mậu Tý

Nữ mạng – Mậu Tý Cung CÀN Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử vi tuổi Mậu Tý (1948 – 2008) Nam mạng) TỔNG QUAN Mậu Tý mạng Hỏa cung Càn, Lửa trời chớp nhoáng …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Mậu Tý (1948 – 2008) Nam mạng

Tử vi tuổi Mậu Tý

Nam mạng – Mậu Tý Cung CÀN. Trực MÃN Mạng THÍCH LỊCH HỎA (lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà XÍCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử vi tuổi Mậu Tý (1948 – 2008) Nữ mạng) …

Xem tiếp