Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tử vi tuổi tỵ

Tag Archives: tử vi tuổi tỵ

Tử vi tuổi Tỵ năm 2018

Tử vi tuổi Tỵ năm 2018

Tử vi tuổi Tỵ năm 2018 bao gồm các tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, Kỷ Tỵ 1989, Đinh Tỵ 1977, Quý Tỵ 1953 và Nhâm Thìn sinh năm 1952 nam mạng và nữ mạng về phương diện cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những …

Xem tiếp

Tử vi tuổi Tý năm 2018

Tử vi tuổi Tý năm 2018

Tử vi tuổi Tý năm 2018 bao gồm các tuổi Bính Tý 1996, Giáp Tý 1984, Nhâm Tý 1972, Canh Tý 1960 và Mậu Tý 2008 nam mạng – nữ mạng về cuộc sống, con đường tình duyên, phần gia đạo công danh, những tuổi hợp làm ăn, việc lựa chọn …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ (1989 – 2049) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ

Nữ mạng – Kỷ Tỵ Cung CẤN Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ (1989 – 2049) Nam Mạng) TỔNG QUAN Kỷ Tỵ cung Cấn số này, Mạng Mộc cây lớn …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ (1989 – 2049) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ

Nam mạng – Kỷ Tỵ Cung CẤN. Trực KHAI Mạng ĐẠI LÂM MỘC (cây ở rừng lớn) Khắc ĐẠI TRẠCH THỔ Con nhà THANH ĐẾ (trường mạng) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ Phật độ mạng. (Tử Vi Tuổi Kỷ Tỵ (1989 – 2049) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Kỷ …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ (1977 – 2037) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ

Nữ mạng – Đinh Tỵ Cung KHÔN Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CHIM CÚ Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ (1977 – 2037) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đinh Tỵ, mạng Thổ cung Khôn, Đất mà pha cát số …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ (1977 – 2037) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ

Nam mạng – Đinh Tỵ Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng SA TRUNG THỔ (đất pha cát) Khắc DƯƠNG LIỄU MỘC Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CÚ Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi Tuổi Đinh Tỵ (1977 – 2037) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Tỵ (1965 – 2025) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Tỵ

Nam Mạng – Ất Tỵ Sanh năm:1905, 1965 và 2025 Cung KHÔN. Trực NGUY Mạng PHÚC ĐĂNH HỎA (lửa đèn nhỏ) Khắc XOA XUYẾN KIM Con nhà XÍCH ĐẾ (tận khổ) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON TRÂU Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Tỵ (1965 – …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Ất Tỵ (1965 – 2025) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Ất Tỵ

Nữ mạng – Ất Tỵ Cung ĐOÀI Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RẮN. Tương tinh CON TRÂU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Ất Tỵ (1965 – 2025) Nam Mạng) TỔNG QUAN Ất Tỵ, mạng Hỏa, cung Đoài, Ấy là lửa cháy …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Tỵ (1953 – 2013) Nữ Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Tỵ

Nữ mạng – Quý Tỵ Cung KHÔN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Tỵ (1953 – 2013) Nam Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Cung Khôn mạng …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Quý Tỵ (1953 – 2013) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Quý Tỵ

Nam mạng – Quý Tỵ Cung KHÔN. Trực TRỪ Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (trường mạng) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CHÓ Ông Tử Vi độ mạng. (Tử Vi Tuổi Quý Tỵ (1953 – 2013) Nữ Mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp