Thứ Năm, Tháng Sáu 4, 2020
Trang chủ Tags Tuổi tuất mạng nam

Tag: tuổi tuất mạng nam

Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất (1982 – 2042) Nam Mạng

Nam mạng - Nhâm Tuất Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương...

Tử Vi Tuổi Canh Tuất (1970 – 2030) Nam Mạng

Nam mạng - Canh Tuất Cung LY. Trực THÂU Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LÂM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ....

Tử Vi Tuổi Mậu Tuất (1958 – 2018) Nam Mạng

Nam mạng - Mậu Tuất Cung CHẤN. Trực BÌNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON...

Tử Vi Tuổi Bính Tuất (1946 – 2006) Nam Mạng

Nam mạng - Bính Tuất Cung LY. Trực PHÁ Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON...

Tử Vi Tuổi Giáp Tuất (1934 – 1994) Nam Mạng

Nam mạng - Giáp Tuất Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM Xương CON CHÓ. Tương tinh CON NGỰA Ông Quan...

Nhiều người xem