Các Vị Thánh Mẫu

Home / Tag Archives: tuổi tuất mạng nam

Tag Archives: tuổi tuất mạng nam

Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất (1982 – 2042) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất

Nam mạng – Nhâm Tuất Cung CÀN. Trực PHÁ Mạng ĐẠI HẢI THÙY (nước biển lớn) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Con nhà HẮC ĐẾ (quan lộc tân khổ) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CHI KHỈ Phật độ mạng. (Tử Vi Tuổi Nhâm Tuất (1982 – 2042) Nữ Mạng) TỔNG …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Canh Tuất (1970 – 2030) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Canh Tuất

Nam mạng – Canh Tuất Cung LY. Trực THÂU Mạng XOA XUYẾN KIM (xuyến bằng vàng) Khắc ĐẠI LÂM MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tương tinh CON CÁO Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Canh Tuất (1970 – 2030) Nữ mạng) TỔNG QUAN …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Mậu Tuất (1958 – 2018) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Mậu Tuất

Nam mạng – Mậu Tuất Cung CHẤN. Trực BÌNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON VƯỢN Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử Vi Tuổi Mậu Tuất (1958 – 2018) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Bính Tuất (1946 – 2006) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Bính Tuất

Nam mạng – Bính Tuất Cung LY. Trực PHÁ Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY Con nhà HUỲNH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU Cậu tài, Cậu Quý độ mạng. (Tử Vi Tuổi Bính Tuất (1946 – 2006) Nữ Mạng) …

Xem tiếp

Tử Vi Tuổi Giáp Tuất (1934 – 1994) Nam Mạng

Tử Vi Tuổi Giáp Tuất

Nam mạng – Giáp Tuất Cung CHẤN. Trực KIÊN Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi) Khắc SA TRUNG KIM Xương CON CHÓ. Tương tinh CON NGỰA Ông Quan Đế độ mạng. (Tử Vi Tuổi Giáp Tuất (1934 – 1994) Nữ Mạng) TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, …

Xem tiếp