615 lượt xem

Thần tích Quan Hoàng Cả

phong san khau giang sinh

Ông Hoàng Cả (Tên thường gọi là Ông Cả) hay gọi là Ông Hoàng Quận. Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Trong tứ phủ Ông Hoàng, ông là anh cả, giáng sinh ra đầu. Sau này ông lên cõi Thượng Thiên, coi giữ sổ sách, Thiên Tào. Có khi ông rong chơi khắp chôn khi chơi Thiếu Lĩnh, lúc chơi Non Bồng, Ông dạo khắp các nơi Bồng Lai, tiên cảnh, khi lên thượng giới cưới con Xích Long, khi dạo chơi trên mặt nước ông cưới lốt tam đầu cửu vĩ. Có khi ông cũng ngự lên cõi trần gian phù hộ cho người làm ăn buôn bán hoặc kẻ học hành khoa cử.

Ngài có công nhà Lý, sau chống đối với nhà Trần, về lấp ấp Phủ Lý, Hà Nam, Ngài có công trị thủy giúp dân. Sau khi tịch diệt, nhân dân lấp miếu thờ Ngài. Sau khi vua Trần Nhân Tông tu trên Yên Tử, về giảng đạo tại quê hương Nam Trường, đã sang Lý Nhân giảng đạo, Quan Hoàng Cả đã báo mộng cho dân thôn biết là ngài mai có vị bồ Tát đến giảng pháp và ngài đã quy Phật… Sau này “Nam bang Thống nhất thành” ngài ngự dòng thượng thiên, đứng đầu thập nhị hoàng tử con vua cha Bát Hải Động Đình.

Cũng có thuyết nói rằng Ông Hoàng Cả là danh tướng Lê Lợi, tham gia cuộc khởi nghĩ Lam Sơn, rồi làm quan thời Vua Lê Thái Tổ, nhưng không rõ vị tướng nào.

Quan Hoàng Cả ít khi ngự đồng, khi ngự về ông thường mặc áo đỏ thêu rồng kết uốn hành hình chữ thọ, đi hài, mạng chéo hoa thị, thắt khăn mỏ rìu lối cổ hoặc nét đỏ. Ông Hoàng Cả ngự về thường chỉ tấu hương, khai quang Ngài thuộc dòng đệ nhất đi tụ nên sau khi làm lễ khai quang. Ngài ngự phán truyền, xe giá (chứ không đi hèo, hiến tửu như hiện nay).

Đền thờ ở Lý Nhân, Nam Hà nhưng nay đã bị phá hủy và được phối hương với đền thờ Bà Vũ Nương và đền Trung Suối Mỡ Bắc Giang.