165 lượt xem

Thật sự có Dớp hoặc Quỷ ở các đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông không?

Thật sự có Dớp hoặc Quỷ ở các đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông không

Dớp là gì

Dớp được định nghĩa là những việc không may, thường xảy ra lặp đi lặp lại, cụ thể trong bài viết này là để chỉ những tình huống tai nạn giao thông thường xảy ra trên 1 đoạn đường nhất định. Ở bài viết này, Lịch Vạn Niên 365 sẽ trả lời câu hỏi cho bạn đọc về việc thật sự có Dớp trên các đoạn đường tai nạn giao thông không, hay liệu có Quỷ ở đó tác động vào không? Mời bạn đọc cùng xem bài viết được phân tích trong một buổi thuyết pháp của Đại Đức Thích Trúc Thái Minh trụ trì Chùa Ba Vàng

Như chúng ta đã biết, tai nạn giao thông đang là vấn nạn của xã hội, thậm chí nhà nước lập ra Ủy Ban An Toàn Giao Thông và những quy định để giảm thiểu những vụ tai nạn này. Nạn nhân chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam nhiều ngang với chiến tranh, nhiều gia đình thì cha mất con, vợ mất chồng, con mất bố. Tham gia giao thông ở Việt Nam rất sợ, rất nhiều người coi thường tính mạng.

Thật sự có Dớp hoặc Quỷ ở các đoạn đường hay xảy ra tai nạn giao thông không

1. Có 4 nguyên nhân gây ra cái chết do tai nạn giao thông: 

  • Nguyên nhân thứ 1: Do Nghiệp Quả của Kiếp trước.

Tai nạn giao thông có rất nhiều nhân duyên. Có những tai nạn thuộc về Nghiệp Quả, có những người do kiếp trc tạo nhiều ác nghiệp như đập đầu chó, trâu, bò…nghiệp sát sinh rất dã man, có thể nó tạo thành nghiệp quả trong kiếp này, phải chết không toàn thây như tai nạn, ngã trên núi, hổ xé xác…

  • Nguyên nhân thứ 2: Do Nghiệp Quả của Kiếp này

Loại thứ 2 không phải do nghiệp quả tiền kiếp mà do Nghiệp quả của kiếp này, như uống rượu say, lạng lách, đua xe, bất cần đời,…đó là nhân duyên. Kiếp này tự tạo nghiệp nên tự phải trả quả.

  • Nguyên nhân thứ 3: Có vong linh, ác quỷ ở chỗ đó tác động.

Nhưng không phải ai nó cũng tác động được, vậy nó tác động được vào ai, nó sẽ tác động được vào 2 loại người bên trên, tức là phải những người nặng nghiệp kiếp trước hoặc kiếp này. Và những người đó đều có Duyên nghiệp với ác quỷ.

  • Nguyên nhân thứ 4: Theo Khoa học thì phân tích: có những cung đường có sóng từ trường mạnh, khiến cho thần kinh của người điều khiển phương tiện bị ảnh hưởng.

2. Có quỷ bắt người ở những đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông hay không? 

Để trả lời cho câu hỏi có quỷ nó bắt người hay không thì cần những nhà tâm linh đến đó kiểm chứng. Trên thực tế là cũng thường là sẽ có quỷ. Đó là những người chết trước tại chỗ đó, các tâm thức, vong linh của họ thường luẩn quẩn ở đó. Nếu không được làm lễ đầy đủ để siêu độ vong linh, thì họ vẫn cứ luẩn quẩn ở đó, để tìm cái xác của họ ( đó cũng là do nghiệp của họ) và lâu dần họ cũng trở thành quỷ tác động đến người đi đường. Cho nên ở những chỗ mà nhiều người chết, nhiều tai nạn như thế, nên lập 1 đàn lễ mời các bậc chân tu, các bậc cao tăng đến để làm khóa lễ, khai thị cầu siêu độ cho những vong linh ở cung đường ấy đi. Tại sao lại phải là các vị sư tăng và các vị sư ni, vì chỉ có các vị tăng, vị ni mới có Pháp để Quy Y Tam Bảo cho các vong linh, còn thầy cúng thì không thể Quy Y Tam Bảo cho họ được. Mà chỉ có Quy Y Tam Bảo mới có thể thoát kiếp Ngạ Quỷ để đi đầu thai.