Các Vị Thánh Mẫu

Home / Thần Tích – Thần Phả

Thần Tích – Thần Phả

Cô Đệ Nhất Thượng Thiên

Cô Đệ Nhất Thượng Thiên – Thiên Cung Công Chúa Cô Đệ Nhất Thượng Thiên. Cô cũng vốn là con Vua Cha dưới Thủy Tề dưới Thoải Cung, được phong là Thiên Cung Công Chúa trên Thiên Đình. Có người nói rằng cô cũng với Cô Chín hầu cận bên cạnh …

Xem tiếp

Thần tích Quan Hoàng Bơ

Thần tích Quan Hoàng Bơ

Hiện có 3 đền thờ Ngài là Đền Quan Hoàng Bơ tại Hàn Sơn, Thanh Hóa; Đền Hưng Long tại Thái Bình; Đền Vạn Ngang ở Đồ Sơn. Quan Hoàng Bơ cũng có nhiều dị bản về thần tích. Thần tích về Quan Hoàng Bơ liên quan đến đền Quan Hoàng Bơ – …

Xem tiếp

Thần tích Quan Hoàng Cả

Quan Hoàng Cả

Ông Hoàng Cả (Tên thường gọi là Ông Cả) hay gọi là Ông Hoàng Quận. Ông là con của Vua Cha Bát Hải Động Đình. Trong tứ phủ Ông Hoàng, ông là anh cả, giáng sinh ra đầu. Sau này ông lên cõi Thượng Thiên, coi giữ sổ sách, Thiên …

Xem tiếp

Thần Tích Quan Hoàng Chín Cờn Môn

Quan Hoàng Chính Cờn Môn

Ngài là con đức Vua Cha, là Quan Hoàng Chín có tính yểu điệu nhất. Về đồng mặc áo dài đen, chân đi guốc, tay cầm ô, mặc kiểu ông đồ thời cổ Việt Nam. Ông về đồng giáng bút, ngâm thơ, uống rượu bằng bát. Gốc tích của ông ít được …

Xem tiếp

Thần Tích Quan Hoàng Năm

Tượng quan hoàng năm

Quan Hoàng Năm không giáng trần nên không có đến thờ riêng và không có thần tích. Ngài có nhiệm vụ gì trên thiên cung cũng không ai được rõ và cũng không ai biết Ngài có thể phù hộ cho dương gian được những điều gì. Tuy nhiên, cũng có …

Xem tiếp