Sự tích Đệ Nhất Vương Cô (Vương Bà)

Quyên Thanh Công Chúa Trần Thị Trinh. Cô là con gái lớn của Hưng Đạo Đại Vương. Cô lấy vua Trần Nhân Tông, trở thành Vương Phi Nhất Phẩm đương triều, danh tiếng bậc nhất nên danh hiệu là: Đệ Nhất Nữ Thần Nương Tiến Cung, sau này cô được vua Trần Nhân Tông gia […]

Read More

Thần tích Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh

Quan Đệ Ngũ được cho là con của Thủy Đế, Ông cũng giáng dưới thời Hùng Định Vương (Hùng Triều Thập Bát), trong một gia đình ở phủ Ninh Giang (nay là Hải Dương), ông cũng là vị tướng quân tài ba kiêm lĩnh thuỷ bộ, được giao quyền trấn giữ miền duyên hải sông […]

Read More

Đức Thánh Trần

Đức Thánh Trần – Đền Bảo Lộc Trong đạo Mẫu, Đức Thánh Trần cha là Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn – vị tướng tài ba của Việt Nam và thế giới, văn võ song toàn, tinh anh kiệt xuất. Là người có công lớn nhất triều Trần trong ba lần đánh bại quân Mông […]

Read More

Truyền thuyết về Quan Lớn Đệ Tam Đền Lảnh Giang

Đền Lảnh Giang Đền Lảnh Giang (nhân dân thường gọi là Đền Lảnh) nằm trong địa phận thôn Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Theo Thần Phả, Đền này thờ Tam vị danh thần họ Phạm đời Hùng Vương thứ 18, Tiên Dung công chúa và Chử Đồng Tử. Căn cứ […]

Read More

Sự Tích Cô Bé Cửa Suốt – Đền Cặp Tiên

Đền Cặp Tiên nằm ở xã Đông Xá, huyện đảo Vân Đồn, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Đền Cặp Tiên thờ Cô Bé Cửa Suốt và Quan Chánh – Một vị quan có công với dân vùng này và có công tu bổ ngôi đền. Thần tích Thánh Ông Hoàng Mười Mẫu Thượng Ngàn – Mẫu Đệ Nhị […]

Read More