Tử Vi Tuổi Canh Thìn (1940 – 2000) Nam Mạng

Nam mạng – Canh Thìn Cung CÀN. Trực BÌNH Mạng BẠCH LẠP KIM (vàng chân đèn) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ Ông Quan Đế độ mạng. TỔNG QUAN Canh Thìn là số rất cao, Số có kẻ đón người đưa rộn ràng. Thuận sinh tiếp đãi dạ thưa, Hiển vinh một cách […]

Read More

Tử Vi Tuổi Quý Mão (1963 – 2023) Nam Mạng

Nam mạng – Quý Mão Cung ĐOÀI. Trực MẤN Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON HƯƠU Ông Tử Vi độ mạng. TỔNG QUAN Nhìn xem số mạng tuổi này, Như vàng tây trắng có ngày giàu sang. Tiền vận […]

Read More

Tử Vi Tuổi Quý Mão (1963 – 2023) Nữ Mạng

Nữ mạng – Quý Mão Cung LY. Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON HƯƠU Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng TỔNG QUAN Quý Mão mạng Kim cung Ly, Là vàng tây trắng đặng thì giàu sang. Nếu sinh thuận số mùa Thu, Như là nước chảy bon bon […]

Read More

Tử vi tuổi Giáp Tý (1984 – 2044) Nam mạng

Nam mạng – Giáp Tý Cung CHẤN. Trực BẾ Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Khắc BÌNH ĐỊA MỘC Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Ông Quan Đế độ mạng. TỔNG QUÁT Luận xem số mạng tuổi này, Giáp Tí số cực chịu nhiều nổi trôi. […]

Read More

Tử Vi Tuổi Canh Tuất (1970 – 2030) Nữ Mạng

Nữ mạng – Canh Tuất Cung KHẢM Mạng THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON CÁO TỔNG QUAN Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Kim xoa xuyến là vàng đeo tay. Mùa Thu sinh đặng gặp may, Như cây gặp nước như cua đủ càng. Mùa Hạ hỏa khắc […]

Read More

Tử Vi Tuổi Kỷ Hợi (1959 – 2019) Nữ Mạng

Nữ mạng – Kỷ Hợi Cung CẤN Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất bằng) Xương CON HEO. Tướng tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm độ mạng. TỔNG QUAN Kỷ Hợi cung Cấn số này, Mạng Mộc, bình địa cây trên đất bằng. Đông Xuân sinh đặng thời sang, Hai mùa thuận số […]

Read More

Bảng xếp hạng chòm sao vì bạn bè của 12 cung hoàng đạo

1. Hạng 1: Nhân Mã Là một người hướng ngoại đúng nghĩa, bạn rất nhiệt tình với cuộc sống, vì vậy bạn không thực sự đặt nặng bất cứ điều gì. Nhân Mã không cần có những mối liên kết sâu sắc, mãnh liệt với bạn bè. Thay vào đó, bạn chỉ muốn tận hưởng […]

Read More