Tử Vi Tuổi Giáp Dần (1974 – 2034) Nữ Mạng

Nữ mạng – Giáp Dần Cung CẤN. Mạng ĐẠI KHUÊ THÙY (nước khe lớn) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU Bà Cửu Thiên huyền Nữ độ mạng. TỔNG QUAN Giáp Dần số gái khôn ngoan, Đại Khê mạng Thủy nước khe chảy dài. Đàn bà sinh thuận Thu Đông, Thanh nhàn sung sướng có […]

Read More

Tử Vi Tuổi Giáp Thìn (1964 – 2024) Nữ Mạng

Nữ mạng – Giáp Thìn Cung TỐN Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA (lửa đèn nhỏ) Xương CON RỒNG. Tương tinh CON RẮN Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. TỔNG QUAN Đoán xem số mạng Giáp Thìn, Mạng Hỏa lò lửa ở quanh ngọn đèn. Thu Đông sinh đặng khổ hèn, Xuân Hạ sinh thuận như […]

Read More

Tử vi tuổi Bính Tý (1936 -1996) Nam mạng

 Bính Tý – Nam mạng Cung CẤN. Trực THÀNH Mạng GIÁNG HẠ THỦY (nước mù sương) Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON RẮN Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng. TỔNG QUAN Luận xem số mạng tuổi này, Bính Tý mạng Thủy nước đầy tràn sông. Trai mà sinh đặng Thu Đông, […]

Read More

Tử Vi Tuổi Kỷ Mùi (1979 – 2039) Nữ Mạng

Nữ mạng – Kỷ Mùi Cung TỐN Mạng THIÊN THƯỢNG HỎA (lửa trên trời) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON RÁI. TỔNG QUAN Đoán xem số mạng Kỷ Mùi, Cung Tốn, mạng Hỏa ấy là số ta. Xuân Hạ sinh đặng thuận mùa, Thu Đông lỗi số cực thân lắm lần. Số gái hiếu thảo […]

Read More

Tử Vi Tuổi Tân Tỵ (1941 – 2001) Nữ Mạng

Nữ mạng – Tân Tỵ Cung TỐN Mạng BẠCH LẠP KIM (chân đèn bằng vàng) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON KHỈ Bà Chúa Tiên độ mạng. TỔNG QUAN Tân Tỵ cung Tốn mạng Kim, Vàng ở trong sáp khó tìm lắm thay. Mùa Thu thuận số là may, Thổ vượng tứ quý ít ai […]

Read More

Cách trải bài tarot về tình yêu

Trải bài Tarot rất quan trọng trong cách bói tình yêu bằng bài Tarot mà bạn biết. Bởi vì mỗi một vị trí của lá bài sẽ có những ý nghĩa khác nhau. Bên cạnh đó cách trải bài tarot tình yêu còn phụ thuộc vào câu hỏi của Reader. Cụ thể Lịch Vạn Niên […]

Read More

Tử Vi Tuổi Canh Thìn (1940 – 2000) Nam Mạng

Nam mạng – Canh Thìn Cung CÀN. Trực BÌNH Mạng BẠCH LẠP KIM (vàng chân đèn) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ Ông Quan Đế độ mạng. TỔNG QUAN Canh Thìn là số rất cao, Số có kẻ đón người đưa rộn ràng. Thuận sinh tiếp đãi dạ thưa, Hiển vinh một cách […]

Read More

Tử Vi Tuổi Quý Mão (1963 – 2023) Nam Mạng

Nam mạng – Quý Mão Cung ĐOÀI. Trực MẤN Mạng KIM BẠCH KIM (vàng trắng) Khắc LƯ TRUNG HỎA Con nhà BẠCH ĐẾ (phú quý) Xương CON MÈO. Tướng tinh CON HƯƠU Ông Tử Vi độ mạng. TỔNG QUAN Nhìn xem số mạng tuổi này, Như vàng tây trắng có ngày giàu sang. Tiền vận […]

Read More