CĂN ĐỒNG VÀ BIỂU HIỆN CỦA NGƯỜI CÓ CĂN

Trong dân gian nói chung và tín ngưỡng thờ Mẫu nói riêng người ta hay đề cập tới căn đồng và những người có căn đồng. Vậy thực chất, căn đồng là gì? Và người có căn là gì? Liệu có phải như dân gian đồn thổi, họ là những người được thánh thần ban phước, lựa chọn để […]

Read More

Thanh Đồng trong nghi lễ hầu đồng là ai?!

Khi một người có mệnh đồng hoặc căn quả đã xuất thủ trình đồng khai căn thì gọi là thanh đồng. Thanh đồng chia ra hai loại 1. Thanh đồng là đồng hầu Người ở trường hợp này thì chỉ có một vị Đầu đồng thủ mệnh, thanh đồng phải tuân thủ quy tắc: Không mở […]

Read More

NGHI THỨC TRÌNH ĐỒNG MỞ PHỦ TRONG TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU

Mỗi loại hình tôn giáo, tín ngưỡng đều có những phương thức riêng để thực hành tín ngưỡng của minh. Trong tín ngưỡng thờ mẫu, một trong những phương thức để thực hành tín ngưỡng chính là lễ trình đồng hay còn gọi là nghi thức trình đồng mở phủ. Vậy, trình đồng mở phủ là […]

Read More

[Cao Bằng] Đền Dẻ Đoóng

Đền Dẻ Đoóng Đền Dẻ Đoóng hay còn gọi là đền Giang Động, thuộc làng Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt (Hòa An). Đền được nhân dân lập lên từ xa xưa để thờ thần sông, thờ đá, sau này thờ thêm phật và thờ mẫu. Đền Dẻ Đoóng, xã Hồng Việt Tương truyền: Ngày xưa có […]

Read More

Nguyên tắc trong nghi thức hầu đồng

Hầu đồng là một nghi thức trong hoạt động tín ngưỡng dân gian của nhiều dân tộc, trong đó có Việt Nam. Về bản chất đây được xem là nghi thức giao tiếp với thần linh, người cõi âm thông qua các cô đồng, bà cốt hoặc cậu đồng. Hầu đồng được xem là di […]

Read More