Các ngày Đại tiệc Tứ Phủ Công Đồng hằng niên

Các ngày đại tiệc Tứ phủ công đồng hay là các ngày lễ tiết hầu các Tiên Thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ phủ rất phong phú, đa dạng và tùy thuộc vào từng địa phương với những phong tục, tập quán khác nhau. Ngoài các dịp quan trọng trong năm như dịp hầu thượng […]

Read More

[Cao Bằng] Đền Hoàng Lục

Đền Hoàng Lục Đền Hoàng Lục còn gọi là đền Lũng Đính, châu Thượng Lang (nay là xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh). Đền thờ Quan Hoàng Lục có công lớn đánh tan quân Tống xâm lược từ thời nhà Lý, giữ vững biên cương bờ cõi, mang lại thái bình cho dân. Khi mất, vua […]

Read More

Trình tự một giá hầu trong nghi lễ hầu đồng

Trình tự một giá hầu trong nghi lễ hầu đồng: Lên khăn áo Đầu tiên, sau khi hát thờ xong, cung văn bắt đầu hát hầu. Ông bà đồng lúc này bắt dầu lảo đảo, ra dấu bằng tay, phủ vải đỏ lên mặt. Tùy vào các giá, cung văn sẽ hát các điệu thỉnh mời […]

Read More

Nghi thức hầu đồng – Vật phẩm dâng lễ hầu đồng

Nghi thức hầu đồng là một lễ thức đặc trưng mà tiêu biểu nhất là tín ngưỡng Tứ Phủ. Tín ngưỡng Tứ Phủ là tín ngưỡng đặc thù của người Việt. Tín ngưỡng này có rất nhiều nghi lễ đầy mầu sắc và là mấu chốt đã tạo ra nhiều lễ hội rất phong phú, […]

Read More

Những lưu ý trong nghi thức hầu giá nhà Trần

Nhà Trần không phải là một phủ, sự sắp xếp nhà Trần theo gia đình chứ không theo quan tước, hàng bậc như trong Tứ phủ (Có Vua Mẫu, Các Quan, Chúa, Chầu, Ông Hoàng, Thánh Cô, Thánh Cậu). Hầu giá nhà Trần riêng biệt, không tráng bóng như hầu Tam Tòa Thánh Mẫu. ĐẠO MẪU […]

Read More

Tháng Tám giỗ Cha, tháng Ba giỗ Mẹ

Đã từ lâu, các hội phủ Giầy Nam Định, hội đền Đồng Bằng (Thái Bình), hội đền Bảo Lộc (Nam Định) và hội Kiếp Bạc (Hải Dương) được tổ chức vào mùa xuân và mùa thu đã trở thành những “Quốc lễ”- tiêu biểu nhất của lễ hội Việt Nam cổ truyền. Nhiều dòng khách […]

Read More