Các Vị Thánh Mẫu

Home / Di tích - Thắng cảnh / [Bắc Ninh] Đền Vân Mẫu

[Bắc Ninh] Đền Vân Mẫu

Đền Vân Mẫu Bắc Ninh

Đền Vân Mẫu ở xã Vân Dương, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, là ngôi đền cổ thờ thân mẫu của Đức Thánh Tam Giang.

Đền Vân Mẫu được xây dựng gồm: chính điện, tả vu, hữu vu và lăng mộ. Trong đền có tượng Thánh Mẫu, thần phả, sắc phong, bia đá và nhiều đồ thờ tự quý. Năm 1953, đền bị chiến tranh tàn phá, chỉ còn phần lăng mộ.

Đền Vân Mẫu Bắc Ninh
Đền Vân Mẫu Bắc Ninh

Năm 1975, nhân dân địa phương xây lại với quy mô nhỏ. Đến năm 2005, đền được chính quyền và nhân dân địa phương xây dựng lại với quy mô to lớn gồm: chính điện, hậu cung, nhà bia, lăng mộ và sân vườn. Song điều quý giá là làng xã nơi đây còn gìn giữ được tượng thờ cổ, thần phả, sắc phong và nhiều đồ thờ tự cổ quý phản ánh rõ nét, sâu sắc về quê hương Thánh Tam Giang.

Là di tích cấp quốc gia
Là di tích cấp quốc gia

Hằng năm, vào ngày hoá của Thánh Mẫu là ngày 15 tháng 4 âm lịch, nhân dân địa phương lại tổ chức tế lễ trang nghiêm, các làng thờ Thánh Tam Giang quanh vùng cũng quy tụ về đây hương khói phụng thờ Thánh Mẫu.

About admin

Tin tức liên quan

Tìm hiểu chi tiết nguồn gốc tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt

TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÀY TIỆC CỦA TỨ PHỦ CÔNG ĐỒNG

Các ngày tiệc của Tứ phủ công đồng hay là các ngày lễ tiết hầu …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *