[Bản văn] Chầu Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn là vị chầu hay giáng đồng nhất trong hàng chầu (từ đồng tân đến đồng cựu ai cũng thỉnh chầu về ngự, để ban tài tiếp lộc sơn lâm sơn trang). Chầu ngự về đồng thường mặc áo màu xanh (xanh la hay xanh lá cây), cầm quạt khai cuông rồi […]

Read More

[Bản văn] Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ

Chúa Nguyệt Hồ còn gọi là Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ hay Chúa Bói Nguyệt Hồ. Gọi Chúa Nguyệt Hồ là Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ bởi Chúa là chúa thứ hai trong Tam vị Chúa Mường. Ngoài ra, Chúa Nguyệt Hồ còn gọi là Nguyệt Nga Công chúa. Trong Tam Vị Chúa Mường thì bà Chúa […]

Read More

[Bản văn] Cô Bé Thượng Ngàn

Cô Bé Thượng Ngàn là Tiên Cô mà tên gọi thường được đặt theo tên các địa danh, các đền thờ. Các vị cô bé đều là những bộ nàng trên Tòa Sơn Trang, hầu Mẫu Thượng Ngàn, có rất nhiều cô bé trên khắp các cửa rừng lớn nhỏ. Các cô về mặc quần […]

Read More

[Bản văn] Chầu Chín Cửu Tỉnh

Chầu Chín Cửu Tỉnh chính là Quỳnh Hoa Công chúa, chầu cùng với Chầu Nhất (Quế Hoa Công chúa) giáng sinh đất Bỉm Sơn Thanh Hóa cứu dân độ thế. Hai chầu luôn hầu hạ bên cạnh của Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh. Chầu được Quốc mẫu Liễu Hạnh cho làm thủ đền ở đền Sòng […]

Read More

[Bản văn] Cô Tư Ỷ La

Bản văn chầu Cô Tư Ỷ La Hương thơm thấu chín tầng trời Cô Tư thượng ngự chính nơi bản đền Hội đàn thập nhị cung tiên Cô Tư ngự áo hoa hiên dịu dàng Khăn thêu long phượng sắc vàng Hoa trâm cài tóc khuyên vàng đeo tai Nhiễu thêu, cườm đính, phượng hài […]

Read More

[Bản văn] Quan Lớn Đệ Nhất Thượng Thiên

Quan Lớn Đệ Nhất cũng ít khi về ngự đồng, chỉ những dịp có đại sự như: mở phủ, tạ phủ, hầu xông đền xông điện thì quan mới về ngự đồng. Khi ngự đồng, ông mặc áo đỏ thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương, khai quang, chứng sớ điệp trạng mã. Bản […]

Read More

[Bản văn] Đệ Nhất Vương Cô

Đệ Nhất Vương Cô rất hiếm khi có người hầu về, mà chỉ thỉnh cô tráng mạn (vì cô theo dòng tu ở ẩn trong núi nên hiếm khi ra ngự đồng, thế nên chỉ có một số ít các thanh đồng theo chân tu mới hầu cô). Khi ngự đồng cô mặc áo đỏ […]

Read More

[Bản văn] Quốc Mẫu Âu Cơ

Bản văn Quốc Mẫu Âu Cơ Đệ tử dâng quả thực nhang đăng Cúi xin Quốc Mẫu giáng trần hiển linh. Hồng Bàng thuở Văn Minh dã sử Bốn nghìn năm rạng rỡ bản hùng ca. Đế Lai vua ở phương xa Có cô con gái đặt là Âu Cơ. Đế Lai vốn ước mơ […]

Read More