5884 lượt xem

[Bản văn] Chầu Bát Nàn

Phối cảnh sân khấu lễ truyền thông svcg phát diệm

Chầu Bát Nàn cũng thường hay ngự về đồng (nhất là trong những dịp tiệc vui hoặc về đền chầu). Khi ngự đồng bà thường mặc áo màu vàng (trước đây thì thường lại là màu xanh), đầu đội khăn đóng (khăn vành dây) màu vàng, có dải von hoặc vỉ lét thắt dải buộc, sau lưng dắt kiếm và cờ lệnh, tay múa kiếm và cờ lệnh ngũ sắc (Bà là tướng quân).

Bản văn Chầu Bát Nàn

Bản 1

Ai về thăm tỉnh Thái Bình
Nhớ về Bái Yết động đình vua cha.
Ai về thăm huyện Hưng Hà
Nhớ vào Bá Yết bát ngàn đại tướng quân.
Ngôi đền thờ đại tướng đông nhung
Quê người trên Bạch Hạc ngự miền thượng lâu.
Vào những năm trước đầu thế kỷ
Năm 43 khi trước công nguyên
Có người con gái ở miền Thượng Lâu trên Bạch Hạc
Chầu bà tự nhiên kéo về
Chầu nặng lòng son thu nhà nợ nước
Cùng Trương Vương cất bước tiến lên.
Phất cờ vung kiếm mở đường
Ra tay quét sạch những phường gian tham.
Bỗng cơn gió núi mưa ngàn chuyển
Ầm ầm binh mã kéo về Tiên La.
Vào chùa lễ phật di đà
Sử kinh binh pháp mượn đà náu nương.
Nơi cửa phật sớm tối đèn hương
Chí toan mưu lớn tìm đường cứu dân.
Vào buổi sáng mùa xuân năm ấy
Năm Nhâm Dần 17 tháng 3
Nghĩa quân đứng chặt quanh bà
Đang nghe lời hịch chầu bà truyền ra khắp vùng
Quân Tô Địch nó ầm ầm kéo tới
Phát gươm đao phơi phới cờ bay
Bốn bề khép chặt vòng vây
Lòng sâu kế hiểm nó ra tay hại người.

Nữ chầu bà quyết không sa tay giặc
Hô nghĩa quân quyết chiến xông ra.
Kiếm cung trận mạc xông pha
Việt Nam thủa dưới quyền Đông – Hán.
Giang sơn ta ảm đạm thê lương
Giận thay Tô Định bạo cường
Đem quân giày xéo quê hương cõi bờ.
Thủa bấy giờ có nhà họ Vũ
Nảy chồi lan một nụ xinh tươi
Nhụy phong, trăng khuyết tuổi mười
Thơ văn xem cũng ít người khôn so.
Lực cử đỉnh dành cho nữ kiệt
Đường kiếm hoa khoanh nguyệt rạch mây.
Tuổi xuân vừa độ trăng đầy
Môi son má phượng, má hây tuyết hồng.
Nét ngọc trinh sánh cùng trăng nước
Tô Định kia muốn ước duyên hài
Từ thân quyết một liều hai
Lẽ đâu lại gả cho loài súc sinh
Tô Định nổi bất vình sấm sét
Sai chặt đầu Vũ Chất làm đôi
Máu hồng lòng trẻ sục sôi
Thét đòi nợ máu vung đôi kiếm thần.
Máu thù ngập đôi chân nữ kiệt
Tấm áo xanh màu huyết phủ Giầy
Tay thần phá mấy vòng vây
Gót tiên mải miết trời mây tối dần
Băng tới bến thấy thuyền nan nhỏ
Đôi kiếm thần thuận gió chèo bơi
Lệ sầu gieo rải sông xuôi.

Bản 2

Dâng văn tiên chúa Bát Nàn
Đền thờ Đại Tướng Bát Nàn – Tiên La.
Chầu bà thờ tại Tiên La
Hưng Hà là huyện,Đoan Hùng là thôn.
Thờ bà Đại Tướng Đông Nhung
Nữ trung oanh liệt ,tiếng vang khắp vùng .
Vào những năm nửa đầu thế kỷ
Năm bốn ba lúc trước Công Nguyên.
Có người con gái thảo hiền
Quê người Bạch Hạc ở vùng Phượng Lâu.

Tuổi thanh xuân như hoa đang nở
Đoá phù dung tên gọi Thục Nương.
Mặt hoa vẻ tốt phi phương
Tiền duyên đã định hậu duyên nhỡ nhàng.
Ghét quân Tô Định bạo tàn
Ghét phường dê chó ngang tàng hại dân.
Muốn cùng chầu kết duyên nhân
Lòng son đã quyết lìa thân cũng đành.
Thân nữ nhi thù nhà nợ nước
Cùng Trưng Vưong cất bước ra đi.
Kiếm cung tập luyện ngại gì
Đã cam tấc dạ liều thì một phen.
Đôi song kiếm diệt quân xâm lược
Đánh kẻ thù hại nước hại dân.
Đứng lên tập hợp nghĩa quân
Giúp dân cứu nước dẹp quân bạo tàn.

Tiệc tháng ba vào ngày mười tám
Công dức bà dân chúng chẳng quên.
Tiên la xây điện lập đền
Nhớ ơn Chầu bát thờ trên Thái Bình.
Chầu vào chùa tụng kinh niệm phật
Độ muôn dân chăm họ bình an.
Thanh bình nhớ lúc gian nan
Dâng văn Tiên Chúa Bát nàn tướng quân.
Tiên La sự tích nữ trung can
Nổi tiếng anh linh đức Bát Nàn.
Dựng nước ba sinh triều Trưng nữ
Giúp dân thoát khỏi ách lầm than.

Gương anh dũng sánh cùng trời đất
Chữ nữ trung tỏ măt non sông.
Ngàn xưa nợ nươc thù nhà
Báo ơn tri ngộ đền công sinh thành.
Đất Phượng Lâu thiên tinh giáng thế
Tên Thục Nương họ Vũ Thị trâm oanh.
Qua cơn loạn lac đao binh
Giặc Tô sát hại dân tình khổ thay.
Ách nô lệ xéo dày nhân nghĩa
Hại người hiền giết kẻ trung lương.
Túi cơm da áo một thường
Trung đường nghịch tặc tính đường lợi danh.
Cơn sóng gió bất bình nổi dậy
Tin cha già lửa nước dầu sôi.
Phạm Hương chàng đã qua đời
Vì ta nhan sắc nên chàng thảm hoa.
Trước từ đường tâm hương khấn nguyện
Nguyện thù nhà quyết trả cho xong.
Gươm thiêng tráng sĩ anh hùng
Hồn thiêng chứng giám cho lòng thiếp đây.

Bát Nàn đại tướng Đông Nhung
Quê chầu Bạch Hạc trên vùng Phượng Lâu.
Vào những năm nửa đàu thế kỷ
Năm bốn ba khi trước công nguyên.
Có nguời con gái thỏ hiền
Phượng Lâu-Bạch Hạc tự nhiên kéo về.
Nặng lòng son thù nhà nợ nước
Cung Trưng Vương cất bước đứng lên.
Phất cờ vung kiếm mở dường
Ra tay quét sạch những phường gian tham.
Có khi gió núi mưa ngàn
Ầm ầm binh mã kéo về Tân La.
Vào chùa lễ Phật Di Đà
Đùng đùng tiếng trống Mê Linh
Phất cờ khởi nghĩa ghi danh hàng đầu.
Binh thư đọc suốt đêm thâu
Ngày ngày luyện tập dãi dầu ba quân
Gươm thiêng sáng tỏ trung thần.
Cờ hồng ra trận lẫy lừng một phen
Quân Tô Định lạc phách kinh hồn
Giặc nhà Đông Hán không còn một tên.
Đất nước nhà độc lập vẹn toàn
Trưng Vương xưng chiếu gia ban Chầu bà Bát Nàn là tên.

Trẻ già trai gái không quên
Ba năm độc lập giang sơn thái hoà.
Thuận thời thiên hạ xướng ca
Binh nhung lại nổi can qua tức thì.
Đức Bát Nàn là người vệ sĩ
Đến sông Hồng quyết tử quyết sinh.
Tháng ba mười bảy Nhâm Dần
Hồn thiêng đã thác về đền Tiên La.