11058 lượt xem

[Bản văn] Chầu Lục Cung Nương

logo svcg phat diem

Chầu Lục Cung là một trong các vị chầu danh tiếng trên ngàn, vì chầu rất hay bắt đồng. Cũng như Chầu Đệ Nhị, người ta cũng thường hay thỉnh Chầu Lục về ngự đồng. Đôi khi Chầu Lục lại là giá chầu về sang khăn cho đồng tân lính mới và chứng đàn Sơn Trang trong lễ mở phủ. Chầu Lục Cung cũng có thể chứng mâm giầu trình. Khi ngự đồng, chầu mặc áo màu lam (hoặc màu chàm xanh), khai cuông rồi múa mồi.

Bản văn Chầu Lục Cung Nương

Bản 1

Nén nhang thơm tâm thành khấn nguyện
Giãi lòng thành dâng tiến văn ca
Đường lên xứ Lạng bao xa
Đường về Hữu Lũng tuy xa mà gần
Chốn thanh tân long lâu điện các
Ví nào bằng cảnh hạc Lâm san
Đền thờ chầu Lục trên ngàn
Cây xanh che phủ xóm làng lơ thơ
Đường dốc núi quanh co trùng điệp
Nước Sông Thưong uốn lượn bao quanh
Đền thờ cao ngất non xanh
Lô xô đá mọc xung quanh đường đèo
Trên thời vượn hót thông reo
Dưới khe nước chảy ra chiều nghiêm trang
Lơ thơ mấy nóc nhà sàn
Ven bên sườn núi bản làng xa xa
Nghe suối chảy chim ca ríu rít
Bộ người nùng đầu chít khăn lam
Dao quai, xà tích ,áo chàm
Cơm lam,muối ống vượt ngàn lên non
Nhịp chân bước thiên sơn vạn thủy
Bắc Lệ ngàn, Phố Vị suối ngang
Lắng nghe tiếng hát cung đàn
Điệu then đàn tính âm vang núi rừng
Điệu “soong hao” vang lừng khắp bản
Hội lồng tồng đợi bạn đầu xuân
Lên ngàn trảy hội sơn lâm
Ngôi đền Chầu ngự mấy tầng nguy nga
Trước sân đền cây đa cổ thụ
Nhuốm một màu chen phủ lá cây
Ngất trời gió cuốn sương bay
Chim kêu vượn hót đêm ngày xôn xao
Đường dốc núi lối vào sơn cước
Cảnh non bồng nước nhược bồng lai
Vào ra áo thắm thơ bài
Áo lam khăn củ ấu ,gót hài thêu hoa
Giáng ngự đồng trâm hoa điểm xuyết
Lược trâm cài ngọc tuyết thu ba
Tóc mây rẽ mái mượt mà
Phấn son trang điểm vào ra dập dìu
Cảnh núi rừng đìu hiu hút gió
Thú sơn lâm hoa cỏ tốt tươi
Dâng văn tấu thỉnh khuyên mời
Lục Cung tiên chúa giáng nơi bản đền
Ngôi đền thờ Sơn Lâm công chúa
Chầu Lục Cung tối tú chứng minh
Đền thờ thượng cổ tối linh
Khuông phù đệ tử khang ninh thọ trường.

Bản 2 (bản mới)

Trên đỉnh núi tùng reo lác đác
Nhác trông lên bạch hạc quy chầu.
Gà rừng điểm gáy canh thâu
Suối khe nước chảy một bầu tiêu giao.
Đàn oanh yến xôn xao gọi bạn
Thoáng xa xa cánh nhạn chập chờn.
Cảnh sơn lâm hữu tình một thú
Vốn tiên nữ thiên cung giáng thế
Nức danh truyền mế lục cung nương.
Lạng sơn dấu khí thiên hương
Vẻ tươi tốt tuyết nhường bích thủy.
Nét thanh tân nhị điểm màu da
Chầu bà dạo chơi các động các toà.
Tay tiên gót ngọc vào ra sớm chiều
Ngự thung dung tiêu diêu, non cao một vẻ.
Cảnh bồng lai khéo vẽ nét tiên
Núi dùm chầu ngự trấn miền thất khê.
Trở ra về đồng đăng phố vị
Lúc dạo chơi nhất nhị tam thanh.
Áo xanh biếc lẵng hoa chầu quẩy
Hữu Lũng Giang nơi ấy quê nhà.
Gió kẽ đưa ngàn mây hoa lá
Tựa hương bay nhang xạ ngát mùi.
Vui ngự trốn núi dùm linh địa
Lúc vào ra phủ tía lầu hồng.
Công đồng bắc lệ bệ rồng nguy nga
Nón dương thắm một tòa sơn động.
Ỷ la từ lồng lộng ngôi cao
Trốn rừng thiêng chầu mắc võng đào
Hoa phô sắc thắm ngạt ngào hương đưa.
Tiếng khướu điểm trưa gọi bầy
Nét tiên sa nào có ai tày
Khen ai khéo vẽ sự này
Lòng trần soi tỏ giãi bày tâm can
Chầu bà anh linh lừng lẫy trên ngàn
Nhất tâm sửa lễ giáng đàn chứng cho
Chầu chứng cho con nhang đệ tử
Suốt đường đời hai chữ bình an
Đệ tử con dâng tiến tuần nhang
Cúi xin tiên chúa lai loan ngự về
Độ cho trăm họ mọi bề hanh thông
Hôm nay chầu trắc giáng dương đồng
Khuông phù đệ tử thiên xuân thọ trường
Xe loan thánh giá hồi cung.