4898 lượt xem

[Bản văn] Chúa Bà Ngũ Phương Bàn Cảnh

rounded rectangle tool

Chúa bà Ngũ Phương vốn xưa bà cũng là tiên nữ trên Thiên Đình. Sau chúa giáng thế hạ trần vào nhà họ Vũ ở cửa Cấm Giang, đất Gia Viên (nay là Hải Phòng).
Chúa sinh ra hình dung tươi tốt, mọi bề đảm đang. Khi đã hồi tiên, Chúa Bà được giao quyền cai quản năm phương trời đất, bản cảnh bản xứ ngũ phương vậy nên được tôn xưng là Bà Chúa Quận Năm Phương (hay còn có tên khác là Vũ Quận Bạch Hoa Công Chúa).

Xem thêm: Thánh mẫu chúa bà Ngũ Phương

Bản văn Chúa Bà Ngũ Phương Bàn Cảnh

Năm phương năm miếu rõ ràng
Quyền cai bản cảnh tiên nàng dâng hoa.
Trung thiên thiết lập một toà
Bạch Hoa công chúa ngự toà năm phương.
Đền thờ chúa am thanh cảnh vắng
Thú hữu tình cảnh vật tốt sao.
Đôi bên long hổ chầu vào
Có cây cổ thụ vươn cao rườm rà.
Hương trời ngào ngạt gió đưa
Dấu thiêng để lại ngàn xưa còn truyền.
Có bà Chúa Quận thần tiên
Giáng sinh hạ giới về miền Cấm Giang.
Gia Viên là đất là làng
Hải An là quận rõ ràng sử xanh.
Giáng sinh họ Vũ đầu ngành
Phong tư nhất mực giáng hình tiên nga.
Cứ nửa đêm canh ba giờ Tí
Hiện ra người mĩ nữ cung nương.
Nón dâu áo trắng hài cười
Dạo chơi khắp hết năm phương lại về.
Gọi phu xe trả cho tiền giấy
Biết chúa bà tay lạy miệng kêu.
Đặt mình mơ thấy chiêm bao
Có người thiếu nữ hỏi sao chưa hầu.
Chúa thương những kẻ đói nghèo
Biết ra lại được lộc nhiều hơn xưa.
Phút biến đi về nơi bản cảnh
Sai tiên nàng đủng đỉnh dâng hoa.
Ai mà ngạo mạn điêu ngoa
Chúa sai thị nữ thu ba hồn về.
Đêm nằm mơ thấy ma cùng quỷ
Ngày chúa làm liệt vị chân tay.
Phải đi thỉnh thánh mời thầy
Xem ra mới biết về tay chúa bà.
Sắm nhang hoa dâng kêu trấn trạch
Sớ tấu lên minh bạch từng câu.
Cung văn đàn hát luyện cầu
Thỉnh bà lai giáng ngự đầu đồng nhân.