5291 lượt xem

[Bản văn] Cô Bé Cửa Suốt

Cô Bé Cửa Suốt thuộc Công Đồng Nhà Trần chứ không nằm trong Tứ Phủ Thánh Cô, tuy vậy Cô cũng thường hay được hầu, khi ngự về đồng cô cũng mặc trang phục giống với Nhị Vị Vương Cô nhưng là màu trắng (cũng là do sự ảnh hưởng của Tứ Phủ), thông thường cô hay cầm mái chèo và lá cờ lệnh, chèo thuyền ra trấn giữ Cửa Suốt, nhưng khi đánh trận, về ngự đồng cô cũng múa kiếm và cờ lệnh

Bản văn Cô Bé Cửa Suốt

Nhớ xưa tích cũ đời Trần
Xinh xinh cô bé mười phần tốt tươi.
Sóng biển reo hoa cỏ tốt tươi
Tạc ai đứng giữa ngoài khơi chập chùng.
Sóng biển reo hoa cỏ tốt tươi
Hỡi chăng buồn thắm ngoài khơi bập bùng.
Cửa nhà Trần cô bé đầu thai
Thông minh trí tuệ văn bài kiếm cung.
Bậc văn thơ đã dậy một miền
Giặc Nguyên kéo đến phá thuyền sát dân.
Lập đền thờ Cửa suốt khói nhang
Trông ra cửu bể ấm lòng sóng trào.
Áo vàng phấp phới khăn hoa dịu dàng
Cưỡi trên mình ngựa hiên ngang oai hùng.
Lạng giang bích thủy Kỳ Cùng Lạng Sơn
Thoắt thôi lại trở về đền Tam Thanh.
Sông Thương núi Ngự như tranh họa đồ
Sài Gòn Gia Định chơi chùa Vĩnh Nghiêm.
Thoát thôi lại trở về miền Cốc Giang
Đi chơi Đà Lạt lúc sang Vũng Tàu.
Non nhân nức chí một bầu sơn trang
Rừng Buôn Mê Thuột tiềm năng.
Trăm hoa ngàn quả tiễn đưa chân người
Chữ rằng sở nguyện tòng tâm.
Mùa xuân cô đi hái hoa tươi
Tìm cho tới chốn đường vào.
Đường xa cô vẫn tươi cười
Cô chở về qua đến Thất Khê.
Về xuôi tới tỉnh Đắc Cầu
Nhởn nhơ cô tới rừng già.
Vào Chùa Hương Tích lấy nho
Trở về Bố Hạ lấy cam
Hoa thơm nhất quế nhị lan
Hoa thơm ai chả kính yêu
Ghế cô tươi tốt chắt chiu bên người.