17437 lượt xem

[Bản văn] Cô Bơ Bông – Cô Ba Thoải Cung

Cô Ba Thoải Cung ngự đồng thường mặc áo trắng, đầu đội khăn đóng (khăn vành dây) có thắt lét trắng (có khi dùng thắt dải lưng hồng) rồi cô cầm đôi mái chèo, bẻ lái dạo chơi khắp nơi. Lúc chèo thuyền có khi có còn khoác thêm chiếc áo choàng trắng, trên khăn có cài ba nén hương, bên hông có dắt tiền đò, rồi khi chèo thuyền xong, cô lại cầm dải lụa để đi đo gió đo nước đo mây. Lúc cô an tọa người ta thường xin cô thuốc để trị bệnh, vậy nên Cô Bơ ngự về thường hay làm phép “thần phù” để ban thuốc chữa bệnh.

Bản văn Cô Ba Thoải Cung

Bản 1

Nhang thơm một triện,trống điểm ba hồi
Đệ tử con, dâng bản văn mời
Dẫn sự tích thoải cung công chúa
Tiền duyên sinh ở: thượng giới tiên cung
Biến hóa lên về Động Đình trung
Thác sinh xuống, con vua thoải tộc
Điềm trời giáng phúc, thoang thoảng đưa hương
Mãn nguyệt liền, hoa nở phi phương
Da tựa tuyết ánh hường tươi tốt
Hoa cười ngọc thốt, nét ngọc đoan trang
Áo trắng hoa, chỉnh triện dung nhan
Tươi vẻ ngọc diện càng tươi sáng
Tóc mây hương thoảng, da trắng lạ lùng
Điểm yên chi, má đỏ hồng hồng
Đôi mắt phượng lóng la lóng lánh
Tai đeo vàng cánh chân dận hài hoa
Điệu lưng ong dáng ngọc thướt tha
Chuỗi tràng mạng kim sa đài các
Mỗi ngày một khác, vẻ đẹp quá ưa
Áo bạch bào phơn phớt hương đưa
Chiếc lồng cổ hây hây xạ nức
Động lòng quân tử trạnh dạ văn nhân
Nói về tài cô tài vẹn mười phân
Nói về sắc mười phần nhan sắc
Áo hoa quần trắng, tóc phượng lưng ong
Chỉnh chiện thay nhan sắc não nùng
Vịnh thơ phú ngân nga đàn hát
Phấn nhồi má hạc, sáp điểm mày ngài
Cô mặc áo màu phơn phớt lòng trai
Hài mỏ phượng khoan thai chân bước
Đàn cầm thánh thót dạo khúc năm cung
Văng vẳng nghe tiếng nhạc lạ lùng
Điểm đót nhẹ giục lòng quân tử
Ba ngàn tiên nữ trăm ả theo hầu
Người vui mừng sắm sửa trầu cau
Kẻ hầu hạ nâng khăn sửa túi
Éo le cô nhiều lỗi cách điệu trăm phần
Người thanh tân nết cũng thanh tân
Người lịch sự thêm càng lịch sự
Hằng Nga tiên tử cung quế Quảng Hàn
Vấn khăn chầu áo ngự điểm trang
Lược ngà chải, gương loan điểm đót
Khăn hồng chau chuốt chuỗi ngọc lưu ly
Vẻ thướt tha tính nết nhu mỳ
So mọi vẻ cầm kỳ thi họa
Truyền chim nhắn cá trăm sự đinh ninh
Gẩy đàn ca tang tính tang tình
Tiếng thánh thót giọng loan to nhỏ
Phỉ lòng trăng gió hội ngộ bạn tiên
Chốn Ba Bông cảnh sắc thiên nhiên
Non nọ nước ấy miền sơn thuỷ
Ấy mong tri kỷ gió lạnh sương rơi
Khen trăng già sao khéo trêu ngươi
Tiên thượng giới, bạn người hạ giới
Hoa đào còn đợi, sao thấy gió đông
Đợi rồi mong nào đã phỉ lòng
Riêng chỉ đẻ tấc lòng bối rối
Gió trăng đã trải quý tộc thiết tha
Bỗng hay đâu non nước la đà
Cánh chim nhạn cao xa bay bổng.

Bản 2

Ai về tới tỉnh Thanh Hoa
Hỏi đền Cô Thoải ngã ba Thác Hàn
Long lâu chính ngự tòa vàng
Non xanh nước biếc cảnh càng tối linh
Thanh sơn bích thủy hữu tình
Điện tòa lồng lộng long đình thủy cung
Đền cô thuộc phủ Hà Trung
Triệu Tường chốn ấy qua vùng Bỉm Sơn
Sử xưa ghi chép trang thơm
Lê triều Thái Tổ vẫn còn giờ đây
Họ Mạc lắm kế mưu bầy
Cung Hoàng vương đế phải rầy nhường ngôi
Trải qua Ngũ đế năm đời
Trời xui Mạc thị phải rời đế kinh
Chúng dân an hưởng thái bình
Hậu Lê nối tiếp triều đình nhà Lê
Cũng nhờ Cô Thoải mọi bề
Trang Tông Hoàng đế trị vì an dân
Một tay Cô Thoải cầm cân
Phù Lê phạt Mạc ai hơn công này
Rừng hoa đang độ thơm bay
Mượn dòng nước bạc gót hài về tiên
Muôn dân ghi nhớ lập đền
Đức danh thánh nữ lưu truyền thế gian
Nhân dân tỏ dạ lòng than
Kêu cầu Cô Thoải bình an độ trì
Năm qua tháng lại yên vì
Bình an trăm họ nhớ vì công lao
Mấy ai thấy sổ Thiên Tào
Số trời đã định cung cao mạng dài
Thiều quang trong ánh ban mai
Thướt tha vẻ liễu mày ngài ráng thu
Lòng buồn họa phú ngâm thơ
Giọng Nam điệu Bắc tứ thơ rõ ràng
Tiếng oanh ríu rít lời vàng
Áo hoa màu tuyết, điểm trang đai hồng
Quạt trầm sực nức hương xông
Hình dung nhan sắc sánh cùng Hằng Nga
Khi vui Cô lại ngâm nga
Lệnh truyền tố nữ các tòa dong chơi
Thuyền rồng dạo khắp mọi nơi
Quán Sở, lầu Tần ngày Thuấn tháng Nghiêu
Ngự đồng phán bảo mọi điều
Tốt hay, xấu dở lo điều sớm mai
Biết Cô số phận an bài
Không biết Cô Thoải oan tai vướng mình
Lệnh Cô hiệu triệu Đế Đình
Bè mảng, thuyền rồng thành kính dâng lên
Sớ văn chép tuổi biên tên
Cô về tấu Mẫu bản đền Ba Bông
Có phen chấm lính nhận đồng
Đồng tươi, lính tốt khăn hồng dâng Cô
Thác Hàn nước chảy lô xô
Cứu người thoát ách bơ vơ giữa dòng
Có phen Cô đến núi Sòng
Tấu Mẫu Cửu Tỉnh ngự cung thiên đài
Bỉm Sơn, Cô đã qua rồi
Cô vào bái yết Hoàng Đôi Triệu Tường
Cổ thụ bóng mát bên đường
Cô đà dừng gót bên đường nghỉ ngơi
Thoắt thôi Cô đã tới nơi
Qua đền Phong Mục, lại chơi Đồi Chè
Rong chơi ngàn núi ngàn khe
Qua đền Cây Thị lại về Đồi Ngang
Thảnh thơi lầu ngọc đền vàng
Con nhang, đệ tử sắp hàng đôi bên
Mười Hai – Tháng Sáu không quên
Long vân mở hội về đền Hàn Sơn
Đón Cô Thoải phủ về đền
Cờ vàng, lọng tía bên trên đi đầu
Lẵng hoa kế tiếp theo sau
Kiệu vàng đón rước tọa lầu uy nghi
Trăm hoa dâng tiến tức thì
Đăng nhang oản quả ứng thì tiếp sau
Muôn người trẩy hội đua nhau
Sửa sang lễ vật đến cầu Cô Bơ
Nhất tâm lễ bái phụng thờ
Phúc, Tài, Lộc, Thọ bấy giờ cô cho
Cầu sao được vậy ấm no
Cầu danh không phải quanh co nhiều lần
Trần gian vì tính tham sân
Không biết Cô Thoải thanh tân đền Hàn
Dâng cô một cỗ đàn tràng
Gồm có sáu thứ gọn gàng tốt thay
Một là đạt ngọt hát hay
Hai là yểu điệu ai tày ghế cô
Ba là áo trắng phất phơ
Bốn là yếm lụa bằng tơ dịu dàng
Năm là hài sảo quai ngang
Thứ sau ba thước khăn ngang ba màu
Nhất tâm phụng thỉnh kêu cầu
Cô về nhận lễ độ đầu đồng nhân
Độ cho các ghế thêm xuân
Phúc như Đông Hải tới tuần nở hoa
Cô về chứng điện chứng tòa
Độ cho tín chủ tai qua mọi bề
Trăm việc không phải hà nề
Kêu cầu Cô Thoải, Cô về giúp ngay
Nhất tâm một nén hương bay
Hoa tơi quả tốt dâng ngay Công đồng
Hôm nay đệ tử một lòng
Thỉnh đến Phật Thánh – Công đồng chứng tâm
Cô nghe khấn nguyện trong tâm
Cô về ban phúc thiên xuân thọ trường
Thỉnh Cô giá ngự điện đường
Ban tài ban lộc thọ trường thiên xuân.

Phúc Yên – Thuỷ Đức.

Bản 3 (văn Cô Ba Thoải Cung thần phù chữa bệnh)

Thần phù chỉ núi núi tan
Chỉ sông sông cạn chỉ ngàn ngàn bay
Thần phù gọi gió thét mây
Ấn thiêng quyết lĩnh ra tay khảo trừ
Thần phù tay ấn có dư
Lĩnh của Phật tổ đem về giúp dân
Nước thời lấy ở Sông Ngân
Đem về mà uống sạch không thay là
Có tà cô trục tà ra
Một là khí huyết hai là tà tinh
Trừ yêu yêu hiện nguyên hình
Tàn nhang nước thải cứu sinh cho đồng
Cô thời hóa phép thần thông
Tiếp lộc cho đồng cứu trợ bệnh nhân
Chữ rằng thánh giáng lưu ân
Thánh cô lưu phúc thiên xuân thọ trường.

Bản 4  (văn Cô Ba Thoải Cung chèo đò)

Thuyền lan rước Mẫu qua sông
Độ muôn dân trăm họ thoát vòng gian nan
Nổi tiếng hò khoan (khoan khoan dô khoan)
Chân bước xuống thuyền) (khoan khoan hò khoan)
Chèo mở lái ra (khoan khoan dô khoan)
Hàn Thác chèo ra
Về Phủ Giáp Ba
Chèo về đền chính
Chèo ra Công Đồng
Chèo về Phủ Bóng
Cho tới đền Gôi
Tới nơi đền Lộ
Đền Dầm,đền Sở
Tới Ninh Xá từ
Đại lộ Đức Ông
Cô Bơ vui chơi
Đứng mũi thuyền rồng
Yêu mến thanh đồng
Lễ vật dâng hoa
Cô lại chèo ra
Về đền Cây Quế
Qua cửa Xích Đằng
Về đền Lảnh Giang
Bái yết Quan Đệ Tam
Rồi ngược dòng sông
Tới chùa Bồ Đề
Ghé qua đền Ghềnh
Chầu đức Mẫu Thoải
Lại đến đền Chầu
Chầu Đệ Tứ Khâm Sai
Qua cửa đền Rừng
Đền Rừng,đền Núi
Qua đền Cửa Sông
Yên Định,Thái Mỗ
Chèo về đền đây
Tới phủ tới đền
Đền xinh cảnh lịch
Bốn mùa phong quang
Thuyền rằng thuyền ai
Lơ lửng bên giang
Thuyền Cô Bơ Thoải
Rước Mẫu sang đền này
Tới bến cô ơi
Xin cô gác mái chèo bơi cô lên đền.