607 lượt xem

[Bản Văn] Cô Đôi Thượng Ngàn

footer

Cô Đôi Thượng Ngàn rất hay ngự về đồng, vì danh tiếng cô lừng lẫy ai ai cũng biết đến, đệ tử cô đông vô số và cô cũng hay bắt đồng. Trong đại lễ khai đàn mở phủ người ta thường dâng lễ vàng cây lên 5 tiên cô là Cô Đôi, Cô Bơ, Cô Sáu, Cô Chín và Cô Bé, trong đó Cô Đôi thường là giá cô ngự về đầu tiên (mở khăn cho hàng cô) để chứng lễ. Khi cô về ngự thường mặc áo lá xanh hoặc quầy đen và áo xanh (ngắn đến hông), trên đầu có dùng khăn (khăn von hoặc khăn vấn) kết thành hình đóa hoa, cũng có một số nơi dâng cô áo xanh, đội khăn đóng (khăn vành dây) và thắt lét xanh, hai bên có cài hai đóa hoa. Cô về đồng thường khai cuông rồi múa mồi, múa tay tiên hái tài hái lộc cho đồng tử.

>>> đọc thêm: Cô Đôi Thượng Ngàn

Bản văn Cô Đôi Thượng Ngàn:

Dâng văn cô đôi thượng ngàn
Sơn tinh công chúa lai loan ngự về
Hầu vua hầu mẫu tam tòa
Tay tiên gót ngọc vào ra sớm chiều
Môi son má phấn mỹ miều
Tiêu giao một thú hữu tình bao la
Quảng bình thanh hóa vào ra
Lẵng hoa cô quẩy dáng người thướt tha
Đông cuông tuần quán bảo hà
Dạo chơi lũng cú tà pình sa pa
Xuân về đồi núi nở hoa
Chân quán xà cạp vô qua ninh bình
Cô đôi càng nhìn đồi núi càng xinh
Cô chơi bốn mùa gió mát trăng thâu
Hoa thơm cỏ lạ mây mầu ấm êm
Vận thú rừng sim ao cá
Đọn măng giang măng nứa măng tre
Có bạn tiên đủng đỉnh ra về
Nón tiên hải xảo lãng khuê ngạt ngào
Sớm sông lô tối cô vào tuần hạc
Bạn tiên ngồi đàn hát líu lo
Rượu tăm hiến đủ ba vò
Cơm lam thịt kính khế chua măng vầu
Hoa cẩm chướng trà mi đua nở
Đóa mận đào rực rỡ phô hương
Đêm đêm dạn dầy tuyết sương
Mà sao cô đôi trên non có một mình
Rừng thu trăng gọi hòa bình
Hoa phô sắc thăm bên hình thác reo
Nước suối lượn qua đèo róc rách
Ngôi đền thờ tùng bách phất phơ
Ngoài bể nam cá lượn lửng lờ
Trên ngàn chim liệng cứ ngẩn ngơ từng đàn
Đội ngư phường đua chèo bẻ lái
Vượt lên hình thác thác cái ghềnh con
Thác chèn bắc nhịp hò khoan
Phố lu trai ngút cô lại sang chơi đền và
Nón tu lở áo hoa đủng đỉnh
Đàn ngũ âm tang tính tình tang
Đêm thanh mắc võng giữa ngàn
Bạn tiên hội họp khúc đàn reo ca
Phép tiên biến hiện núi giùm vô qua
Tức thời cô về tới ỷ la
Đi tới đèo kẻng lại ra công đồng
Tay tiên múa lượn khúc rồng
Non bồng chốn ấy yên viên vui vầy
Mây thấp thoáng trăng cao lặng lẽ
Ánh sao trời khéo vẽ cảnh tiên
Nhớ ơn cô bản mường ghi nhớ
Lập đền thờ cô thượng tối linh
Bài sai tối thiểu lục cung
Nàng ân nàng ái vốn dòng
Tính cô hay măng trúc măng gia
Măng tre măng nứa cơm lam chè gừng
Tính hay sim mái đi tìm
Thiều quang sáng tỏ núi đồi
Trời một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà
Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa
Cô đôi đốt đuốc vào ra sớm chiều
Chiếc gùi mây nặng trĩu lưng đeo
Nón tiên hải xảo mỹ miều xinh tươi
Con dao thoai tui vóc bên người
Vin cành hái quả nói cười líu lo
Hái đào lê cam quýt nhãn dừa
Bạch lê hồng thị vải thiều chanh dây
Trời một bầu phong nguyệt vô biên
Lên rừng hái qủa đào tiên cô đem về
Trên ngàn xanh cam quýt xum xuê
Tay tiên bẻ lá vin cành hoa thơm quả ngọt hái dành đời sau
Chân cô đã bước tới đâu
Gieo mầm nhân nghĩa bắc cầu kim hoa
Cô đẹp như sao bắc đẩu sông ngân hà
Đôi tay lấp lánh như là ánh sao băng
Cô đẹp như tố nữ trong cung hằng
Xe loan thánh giá hồi cung.
Dâng văn cô đôi thượng ngàn
Sơn tinh công chúa lai loan ngự về
Hầu vua hầu mẫu tam tòa
Tay tiên gót ngọc vào ra sớm chiều
Môi son má phấn mỹ miều
Tiêu giao một thú hữu tình bao la
Quảng bình thanh hóa vào ra
Lẵng hoa cô quẩy dáng người thướt tha
Đông cuông tuần quán bảo hà
Dạo chơi lũng cú tà pình sa pa
Xuân về đồi núi nở hoa
Chân quán xà cạp vô qua ninh bình
Cô đôi càng nhìn đồi núi càng xinh
Cô chơi bốn mùa gió mát trăng thâu
Hoa thơm cỏ lạ mây mầu ấm êm
Vận thú rừng sim ao cá
Đọn măng giang măng nứa măng tre
Có bạn tiên đủng đỉnh ra về
Nón tiên hải xảo lãng khuê ngạt ngào
Sớm sông lô tối cô vào tuần hạc
Bạn tiên ngồi đàn hát líu lo
Rượu tăm hiến đủ ba vò
Cơm lam thịt kính khế chua măng vầu
Hoa cẩm chướng trà mi đua nở
Đóa mận đào rực rỡ phô hương
Đêm đêm dạn dầy tuyết sương
Mà sao cô đôi trên non có một mình
Rừng thu trăng gọi hòa bình
Hoa phô sắc thăm bên hình thác reo
Nước suối lượn qua đèo róc rách
Ngôi đền thờ tùng bách phất phơ
Ngoài bể nam cá lượn lửng lờ
Trên ngàn chim liệng cứ ngẩn ngơ từng đàn
Đội ngư phường đua chèo bẻ lái
Vượt lên hình thác thác cái ghềnh con
Thác chèn bắc nhịp hò khoan
Phố lu trai ngút cô lại sang chơi đền và
Nón tu lở áo hoa đủng đỉnh
Đàn ngũ âm tang tính tình tang
Đêm thanh mắc võng giữa ngàn
Bạn tiên hội họp khúc đàn reo ca
Phép tiên biến hiện núi giùm vô qua
Tức thời cô về tới ỷ la
Đi tới đèo kẻng lại ra công đồng
Tay tiên múa lượn khúc rồng
Non bồng chốn ấy yên viên vui vầy
Mây thấp thoáng trăng cao lặng lẽ
Ánh sao trời khéo vẽ cảnh tiên
Nhớ ơn cô bản mường ghi nhớ
Lập đền thờ cô thượng tối linh
Bài sai tối thiểu lục cung
Nàng ân nàng ái vốn dòng
Tính cô hay măng trúc măng gia
Măng tre măng nứa cơm lam chè gừng
Tính hay sim mái đi tìm
Thiều quang sáng tỏ núi đồi
Trời một bầu xuân sắc tốt tươi rườm rà
Lên trên ngàn lắm quả nhiều hoa
Cô đôi đốt đuốc vào ra sớm chiều
Chiếc gùi mây nặng trĩu lưng đeo
Nón tiên hải xảo mỹ miều xinh tươi
Con dao thoai tui vóc bên người
Vin cành hái quả nói cười líu lo
Hái đào lê cam quýt nhãn dừa
Bạch lê hồng thị vải thiều chanh dây
Trời một bầu phong nguyệt vô biên
Lên rừng hái qủa đào tiên cô đem về
Trên ngàn xanh cam quýt xum xuê
Tay tiên bẻ lá vin cành hoa thơm quả ngọt hái dành đời sau
Chân cô đã bước tới đâu
Gieo mầm nhân nghĩa bắc cầu kim hoa
Cô đẹp như sao bắc đẩu sông ngân hà
Đôi tay lấp lánh như là ánh sao băng
Cô đẹp như tố nữ trong cung hằng
Xe loan thánh giá hồi cung.