Ông Bảy là Ông Hoàng hay ngự về đồng nhất, cũng bởi vì trong hàng Tứ Phủ Ông Hoàng, ông rất hay chấm lính bắt đồng (có quan niệm cho rằng: những người nào mà sát căn Ông Hoàng Bảy thì thường thích uống trà tàu, hay đánh tổ tôm, xóc đĩa…). Khi ngự về đồng, ông thường mặc áo lam hoặc tím chàm (thêu rồng kết uốn thành hình chữ thọ), đầu đội khăn xếp có thắt lét lam, cài chiếc kim lệch màu ngọc thạch. Ông ngự về tấu hương, khai quang rồi cầm đôi hèo, cưỡi ngựa đi chấm đồng. Đến giá Ông Bảy về ngự, nếu ông ném cây hèo vào người nào thì coi như ông đã chấm đồng người đó. Lúc ông giá ngự, thường dâng ông ba tuần trà tàu rồi thuốc lá có tẩm thuốc phiện.

Mục lục bài viết

  • 1 Bản văn Ông Hoàng Bảy
    • 1.1 Văn Thập Nhị Tiên Nàng (Hầu cận ông Bảy)
    • 1.2 Văn đánh bài tổ tôm
    • 1.3 Văn đánh bài Tam Cúc
    • 1.4 Văn Chơi Xóc Đĩa

Bản văn Ông Hoàng Bảy

Gió nam thoảng đưa hương bay ngào ngạt
Bóng ác tà đã gác non tây
Trăng in mặt nước vơi đầy
Bảo Hà có tích xưa nay còn truyền.
Quan Hoàng Bảy trần miền Bắc địa
Hợp binh hùng lục thuỷ Thao Giang
Quân cơ mưu lược luận bàn
Doang trung thường có hai hoàng vào ra.
Quan Hoàng Bảy Bảo Hà chính vị
Cùng tướng công đệ nhị Hoàng Hai
Can qua dâu bể biến dời
Anh hùng xưa đã ra người cung tiên.
Nhớ công đức lập đền phụng sự
Thổ, Mán, Nùng tiên nữ dâng hoa
Thú vui điếu khách bàn trà
Phong lưu thuốc cống Bảo Hà dâng ông.
Hoàng hoa tửu khăn hồng gối xếp
Ngự tính tình phong nguyệt hoạ ca
Nhắn ai lên đất Bảo Hà
Nếm mùi phong nguyệt ấy là thần tiên.
Cõi Bắc địa còn truyền cổ tích
Quan Bảo Hà thực đích trung quân
Sinh thời làm tướng trung thần
Mán Nùng Sơn Trại muôn dân quy đầu.
Lập công đầu, Mẫu ban cái thế
Quyết dẹp loài áp chế hại dân
Tuy vui đỉnh Giáp non thần
Tấc lòng yêu nước thương dân hãy còn.
Dẫu bể cạn non mòn cũng quyết
Thử ra tài cho biết oai danh
Bao phen lẫm liệt tung hoành
Định an xã tắc đề binh cõi ngoài.
Đất Lào Cai là nơi dụng võ
Quyết ra tay đội ngũ tiến công
Biên cương súng nổ đùng đùng
Sa trường sương núi máu sông chẳng nề.
Đem quân về Thất Khê phòng thủ
Đền Bảo Hà lạc thú huê viên
Mãn tuần chiếu hạc hồi thiên
Tấm thân thoát lánh nghiệp duyên cõi trần.
Bỗng một trận sầu vân ám kết
Hiện chân hình dạo Bắc hết Nam
Vui cùng nước biếc trăng ngàn
Tót tươi quả lạ trăng vàng đìu hiu.
Độ dân xã ngày Nghiêu tháng Thuấn
Cõi Việt Nam Bắc trấn oai danh
Từ bi cải dữ làm lành
Chọn ngươi nữ tú nam thanh chấm đồng.
Kẻ xuôi ngược dưới sông trên bộ
Ai khẩn cầu tế độ thì qua
Hoàng về trắc giáng điện toà
Hộ trì đệ tử vinh hoa thọ trường.

Phúc Yên.

>>> Xem thêm Thần tích Quan Hoàng Bảy

Văn Thập Nhị Tiên Nàng (Hầu cận ông Bảy)

Lệnh sai thập nhị tiên nàng
Cô nào việc ấy sửa sang ra hầu.
Cô Cả pha nước tra tàu
Sơn lâm vừa ý gật đầu ban khen.
Cô Đôi dâng bộ khay đèn
Xe ngà tẩu sứ móc tiêm nạm vàng.
Cô Ba dâng hộp thuốc ngang
Thế là vừa ý ông Hoàng sơn lâm.
Cô Tư đốt đỉnh nhang trầm
Ngọn đèn khêu tỏ tay cầm móc tiêm.
Cô Năm dâng hộp bánh nguyên
Kẹo lạc thuốc cống , cảnh tiên ai bì.
Cô Sáu tính nết nhu mì
Dâng đôi tuấn mã, Hoàng đi chấm đồng.
Cô Bảy nảy khúc đàn thông
Miệng ca tay múa năm cung nõn nà.
Cô Tám dâng chiếc lược ngà
Hai tay chải chuốt thật là khéo thay.
Cô Chín yểu điệu ai tày
Ngày ngày dâng một đôi giày hầu ông.
Cô Mười thắt đáy lưng ong
Canh ba giờ tí lồng đèn bước ra.
Cô Mười Một quạt nước pha trà
Ấm tiên bình ngọc,tay ngà dâng lên.
Cô Mười Hai múa lượn sênh tiền
Mười hai tố nữ đôi bên rõ ràng.

Văn đánh bài tổ tôm

Cảnh thanh nhàn Ông về giá ngự
Ngự về Đồng ông dự hội Tổ tôm
Màn loan chắn gió Đông nồm
Tiên Rồng bóng quế chiều hôm đánh bài.
Bóng ông hoàng khoan thai cách điệu
Sập Công đồng trải chiếu Long vân .
Hương xông tỏa ngát xa gần
Giang tay châu báu kim ngân xoay bài.
Tiên Tứ cố Tam khôi Nhất Kính
Tứ Thập Hồng, Bạch định, chi chi
Tôm, lèo bạch thủ gà ly
Bí Tứ xuyên lục, nước gò Hoàng cũng chơi.
Trước Điện Tiên mua vui vào hội
Dâng đào tiên đỏ ối điểm tâm
Xoay bài chuyển nhạc bát âm
Đàn thông nhạc vũ hòa cùng phụng minh.
Lên Thiên đình vui cùng Tiên nữ
Về Trần gian ngự cảnh nguy nga
Thần thông biến hóa hiện hình
Độ cho Đệ tử hiển vinh đời đời.

Lệnh truyền điếu ống đồi mồi
Thuôc lào Vĩnh Bảo hút chơi vài tuần.
Khói thơm tỏa khắp xa gần
Hương bay ngào ngạt hương xuân trẻ già.
Kêu ròn tựa thể pháo hoa
Thuốc lào Tiên Lãng gần xa tiếng đồn.
Đượm mùi phong nguyệt nước non
Đê mê quốc túy quốc hồn xưa nay.
Đố ai hút thuốc không say
Ông hoàng hút thuốc khói bay rợp trời.
Hoa thơm quả ngọt tốt tươi
Lộc ban già trẻ mọi người bình an.
Mấy khi giá ngự trần gian
Văn hay tiền hết hoàng ban khăn hồng.
Lệnh truyền xa giá hồi cung
Ghế đem tiền chuộc khăn hồng dâng lên.

Văn đánh bài Tam Cúc

Cuộc cờ xoá xoá bày bày
Ván bài tam cúc xưa nay tức cười.
Được thua ván kết mà thôi
Khi suy tướng sĩ cũng đi đời nhà ma.
Khi bình địa, lúc phong ba
Hiếu trung giữ tốt ấy là tài danh.
Pháo kia nổi hiệu lôi oanh
Tốt không bảo vệ giữ mình được sao.
Người nay đợi lệnh Thiên tào
Giữ xe pháo mã điều vào giáp công.
Tốt đều mở hội xung phong
Bắc cầu sĩ tượng xe hồng tiến ra.
Xưa nay việc nước việc nhà
Giữ bền sĩ tốt ấy là thành công.

Văn Chơi Xóc Đĩa

Đĩa vàng bát ngọc bày ra
Bạn tiên trải chiếu bày ra tức thì.
Phàm tâm tả hữu hồ kỳ
Ông Bảy ngồi xóc đĩa bốn bề xôn xao.
Tiếng tiền trong đĩa ràp rào
Ông Bảy bán chẵn ghế nào dám cân.
May ai có phúc có phần
Mở ra một sấc mười phân vẹn mười.
Một quan giam lại thành hai
Ván sau gấp bốn hoàng thắng hoài như không.
Trần gian khát nước tứ tung
Bảo nhau đánh lẻ khắp trong một bàn.
Tiền tiền bạc bạc dư muôn
Biết dâu đen đỏ thiệt hơn thế nào.
Cơn đen như gió thổi ào
Năm canh hoàng trút cả vào trần gian.
Những toan xe giá về ngàn
Vẳng nghe tiếng hát quan hoàng lại ngự vui.

 

Rate this post