1061 lượt xem

[Đắk Lắk] Đền Vạn Kiếp

Đền Vạn Kiếp ở Buôn Ma Thuột

Đền Vạn Kiếp là một trong những ngôi đền lớn thuộc địa phận tỉnh Đắk Lắk, nằm ở 102 Nguyễn Du, phường Tự An, thành phố Buôn Ma Thuột.

Đền Vạn Kiếp ở Đắk Lắk
Đền Vạn Kiếp ở Đắk Lắk

Tên Vạn Kiếp có nghĩa là hàng nghìn năm, tồn tại mãi mãi… Đền được xây dựng vào năm 1960 bởi Đạo nhân Nguyễn Đình Cả nên người dân thường gọi đền là Đền Ông Cảo. Đền được xây để thờ phụng Đức Thánh Trần Đại Vương và qua đạo Mẫu để nhớ về dòng dõi Rồng – Tiên, lịch sử quốc gia xã hội.

Mẹ Âu Cơ Tam Tòa Thánh Mẫu – Quốc Tổ Hùng Vương
Mẹ Âu Cơ Tam Tòa Thánh Mẫu – Quốc Tổ Hùng Vương

Đền có vị trí “non nước hữu tình”:

“Quanh co suối lượn bóng dâu mơ màng

Nhìn phía trước Phong Quang Long – Hổ”

-Đạo nhân Nguyễn Đình Cảo tả cảnh đền lịch sử

Cộng đồng Trần Triều Đức Hưng Đạo Đại Vương
Cộng đồng Trần Triều Đức Hưng Đạo Đại Vương

Đền Vạn Kiếp có một cổng chính, diện tích khoảng 1000m2. Đền có một cấu trúc đặc biệt theo lịch sử Việt Nam qua thời kì dựng nước và giữ nước.

Đức Vua Cha Ngọc Hoàng – Nam Tào Bắc Đẩu – Hội đồng Quan Lớn
Đức Vua Cha Ngọc Hoàng – Nam Tào Bắc Đẩu – Hội đồng Quan Lớn

Đền thờ theo thứ tự từ trong cùng đền ra ngoài và từ cao xuống thấp: Thờ Mẹ Âu Cơ Tam Tòa Thánh Mẫu – Quốc Tổ Hùng Vương; Cộng đồng Trần Triều Đức Hưng Đạo Đại Vương; Đức Vua Cha Ngọc Hoàng – Nam Tào Bắc Đẩu – Hội đồng Quan Lớn; Hộ pháp Tôn Miếu; Sơn Trang Tiên Động; Bà Trưng – Bà Triệu – Nhị Vị Vương Cô; Thủy Cung Công Chúa.

Hộ pháp Tôn Miếu
Hộ pháp Tôn Miếu

“Đền Vạn – Kiếp cảnh xinh thay

Nhịp cầu qua lại lùm cây rườm rà

Nhìn ra dòng suối chảy qua

Vườn rau ao cá bao la hữu tình

Nhìn vào Đền – Phủ uy linh

Sung – Đa bóng mát in hình Tiên sa”

-Đạo nhân Nguyễn Đình Cảo miêu tả cảnh đền

Sơn Trang Tiên Động
Sơn Trang Tiên Động

 

Bà Trưng - Bà Triệu - Nhị Vị Vương Cô
Bà Trưng – Bà Triệu – Nhị Vị Vương Cô

 

Thủy Cung Công Chúa
Thủy Cung Công Chúa

Hình ảnh Lễ đàn Tứ phủ tại đền Vạn Kiếp – phường Tự An – thành phố Buôn Ma Thuột.

Hình ảnh Lễ đàn Tứ phủ tại đền Vạn Kiếp
Hình ảnh Lễ đàn Tứ phủ tại đền Vạn Kiếp