Đền Quan Đệ Tứ và sự linh thiêng

Đền Quan Đệ Tứ nằm ở thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Đền còn được gọi là đền Quan Đệ Tứ Khâm Sai hay Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai.

Đền Thờ Quan Lớn Đệ Tứ
Đền Thờ Quan Lớn Đệ Tứ

Quan Đệ Tứ Khâm Sai là một trong năm vị tướng của Vua Cha Bát Hải Động Đình. 5 vị tướng này được coi là 5 người con trai của Đức Vua Cha. Năm vị này được suy tôn là “Ngũ Vị Tôn Ông” trong Tứ Phủ. Nơi đây là đền thờ chính cỉa Quan Đệ Tứ Khâm Sai. Quan Đệ Tứ được triều đình phong kiến sắc phong là “Đệ Tứ Thủy Thần”.

Quan Lớn Đệ Tứ không giáng trần sau khi đã cùng Vua Cha Hải Động Đình đánh đuổi xong giặc ngoại xâm. Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai được Vua Cha trấn giữ vùng đồng bằng địa linh. Ngài ngự trên Thiên Đình chuyên về biên chép sổ sách sinh tử.

Trong tòa quan lớn, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai ít khi giáng đồng nhất, cũng chỉ khi nào có đại lễ mới thỉnh ông về. Khi ngự đồng ông mặc áo vàng thêu rồng, hổ phù; làm lễ tấu hương khai quang rồi chứng sớ điệp. Thông thường, khi mở phủ khai đàn, người ta mới hay thỉnh Quan Đệ Tứ về để chứng đàn Địa Phủ (gồm long chu, phượng mã, tượng phục, nghê quỳ (voi và nghê hoặc lân)… tất cả đều màu vàng). Vì không giáng trần nên Quan Đệ Tứ ngoài đền thờ chính ở đây, không có đền thờ vọng mà chỉ được phối thờ ở hầu hết các phủ đền trong Năm Tòa Ông Lớn.

Lịch sử đền Quan Đệ Tứ Khâm Sai

Theo thần tích của đền thì ngôi đền có từ thời Vua Hùng, nhưng do thời gian và chiến tranh chỉ còn lại rất ít dấu tích. Trước chiến tranh chống Pháp, nơi đây chỉ là một ngôi đền nhỏ rất đơn sơ. Khi thực dân Pháp quay lại xâm lược nước ta, thực hiện lệnh tiêu thổ kháng chiến, đền Ngài đã được tháo dỡ và sơ tán.

Sau khi đất nước giải phóng, đền đã được khôi phục lại trên nền đất cũ. Nhưng do đền nằm sát bờ sông bị sạt lở đã phải một lần di chuyển lên đất cao hơn. Đến năm 2010, ngôi đền mới chính thức được xây dựng lại như ngày nay. Ngôi đền được xây dựng với sự quyết tâm, tâm huyết của Thủ Nhang Bùi Đức Tám và ban quản lý nhà đền cùng sự quyên góp của bà con thập phương. Riêng Lầu Cô, Lầu cậu mới được xây dựng vào năm 2014.

Ngôi đền được xây dựng trên một ngã ba sông, một địa thế phong thủy đẹp. Ngôi đền tuy nhỏ nhưng hết sức khang trang. Đặc biệt có cổng Tam Quan hết sức ấn tượng. Đền có 1 gian đại bái với ba ban: Ban Công Đồng nằm chính giữa, bên trái là ban thờ chúa Sơn Trang, bên phải thờ Đức Thánh Trần, phía trong là cung cấm thờ Đức Quan Đệ Tứ.

Đền Quan Đệ Tứ Khâm Sai
Đền Quan Đệ Tứ Khâm Sai

 

Rate this post