1022 lượt xem

LỤC THẬP HOA GIÁP

lục thập hoa giáp

Trên đây Bảng Lục Thập Hoa Giáp gồm 60 năm hay 60 tuổi. Có Ngũ hành, bản mệnh và sự xung khắc Can Chi cho từng tuổi.

Thẻ tìm kiếm: