Chầu Chín Cửu Tỉnh chính là Quỳnh Hoa Công chúa, chầu cùng với Chầu Nhất (Quế Hoa Công chúa) giáng sinh đất Bỉm Sơn Thanh Hóa cứu dân độ thế. Hai chầu luôn hầu hạ bên cạnh của Đức Quốc Mẫu Liễu Hạnh. Chầu được Quốc mẫu Liễu Hạnh cho làm thủ đền ở đền Sòng nên còn gọi là Chầu Cửu Sòng Sơn.
Chầu Cửu thường hay ngự đồng khi các Thanh đồng tựu vu về Phủ Dầy hoặc đền Sòng Sơn.

Bản văn Chầu Chín Cửu Tỉnh

Dâng văn Chầu Cửu xứ Thanh
Anh linh hiển hách quyền hành gần xa.
Đồi Ngang hầu cận Mẫu Bà
Sòng Sơn – Phố Cát thực là trang nghiêm.
Dung nghi tính hạnh thảo hiền
Khăn điều áo thắm dịu hiền thanh tân.
Danh thơm truyền khắp xa gần
Chầu Cửu linh ứng tài thần linh thông.
Thướt tha vẻ nguyệt bóng hồng
Ngày ngày phụng mệnh cửa công ra vào.
Sòng Sơn, Chầu ngự ngôi cao
Đền thanh cảnh lịch ai nào dám đương.
Đền thờ phong thủy lạ nhường
In đồ bát cảnh cát tường phong quang.
Đền thờ lập ở bên đàng
Cây cao bóng mát trang hoàng uy nghi.
Sơn son thếp bạc đan trì
Rồng bay phượng múa tức thì chầu lên.
Dạo chơi các phủ các đền
Cây Đa phủ Bóng khi miền Nghệ An.
Trên đời đẹp nhất hoa lan
Nhất thanh nhì sắc làm quan trong triều.
Thành tâm lễ bái thỉnh kiều
Chân quỳ vai kiệu trước sau trình bày.
Xe loan giá ngự đền đây
Hồng vân sáng tỏ tầng mây cửu trùng.
Ngự ra vẻ đẹp lạ lùng
Cô hầu cô hạ tùy tùng khâm sai.
Chân giận cánh phượng văn hài
Kim xa, mã não hoa tai hột cườm.
Trang hoàng sạch sẽ tinh tươm
Hộp trầu phấn sáp lược gương bên mình.
Lưng đeo túi gấm xinh xinh
Ba ngàn thế giới vạn hình ngự ra.
Thiêng thay là phép Chầu Bà
Danh truyền Nam Việt gần xa tiếng đồn.
Chầu nay phụng mệnh Thiên Tôn
Quản đền quản phủ sớm hôm chuyên cần.
Ai mà hữu đức hữu nhân
Chầu Bà Đệ Cửu có phần dành cho.
Kẻ nào bụng dạ quanh co
Chầu Bà Đệ Cửu cho lo suốt ngày.
Chầu Bà có phép thiêng thay
Không phải ai cũng thỉnh rày được đâu.
Chầu Bà phép thuật nhiệm màu
Ngự ra Chầu phán một câu rõ ràng.
“Ta đây lịch sự đàng hoàng
Ngự đồng những chốn trang hoàng thanh cao.
Những kẻ giả dối tầm phào
Ăn gian nói dối ta sao ngự về.
Một khi cách trở giang khê
Thành tâm một dạ ta về chúng minh.
Khó khăn trăm nối ngàn hình
Ta về giáng phúc điện đình chính nơi.
Kể cho không phải thỉnh mời
Ta đây sẽ giúp mọi nơi mọi đường.
Chỉ cần một nén tâm hương
Phụng sự Tiên Thánh từ đường quanh năm.
Ngày tư cho chí ngày rằm
Các ghế vọng bái chữ “tâm” làm đầu.
Không cần cầu đảo đâu đâu
Thiết tha khấn nguyện hữu cầu ắt linh.
Ta nay có lệnh Thiên đình
Phải về khải tấu tâu trình Mẫu vương.
Phán xong kíp giá lên đường
Trẻ già trai gái tỏ tường biết ra.
Hôm nay con thỉnh Chầu Bà
Xin Bà giá ngự điện tòa trang nghiêm.
Ban cho vạn phúc muôn niên
Cửa nhà khang thái niên niên thọ trường.

3.5/5 - (2 bình chọn)