Đức ông Đệ Tam được thờ ở đền cửa Ông, cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Chính tên là Trần Quốc Tảng, con thứ ba của Trần Hưng Đạo, tước Hưng Nhượng Vương. Ông có tài chiến đấu, là người có cá tính riêng đã làm cho cha phải bất bình, đày ông ra cửa Suốt – tỉnh Quảng Ninh làm suất ti tuần Đại An.
Tuy nói là đi đày nhưng thật ra ông là vị trấn thủ giữ bến cảng. Ông đã giữ vững vùng đất này, yên định được dân tình, ngăn những mưu mô xâm lấn của giặc Nguyên. Người dân ở đây rất tôn kính ông, gọi ông là Đức Ông, và đền thờ cũng gọi là đền cửa Ông.

Truyền thuyết về Đức Ông Đệ Tam

Có những huyền thoại, truyền thuyết chứng tỏ nhân dân ngưỡng mộ ông. Chuyện kể rằng, có lần tại biển cửa Suốt, tự nhiên trời mưa to gió lớn, sấm sét nổ lên ầm ầm. Ông đang đi tuần trên biển, thấy có một phiến đá to nổi lên, liền ngang nhiên ngồi lên trên đá. Sóng nổi cuồn cuộn, mực nước dâng rất cao, nhưng phiên đá cứ nổi trên mặt nước, chở ổng đi, đè đầu những ngọn sóng. Khi mưa gió yên, dân chúng không thấy ông đâu nữa, mà trên phiến đá, chỉ có một cái mũ, liền rước về thờ, lập miếu và tâu lên triều đình. Đó là ngày 16/08/1311, được xem là ngày ông hoá. Nhà vua đã phong ông là Thượng Đẳng phúc thần.

Đền Cửa Ông

Đền Cửa Ông thờ Đức Ông Đệ Tam ngày nay

Ông được xem là vị chủ thần ở đền cửa Ông này. Được gia nhập vào điện thờ Tứ Phủ, vị thần Đức Ông Đệ Tam cửa Suốt cũng rất linh thiêng. Văn chầu nêu rõ ông đã nhiều lần giáng phúc, trừ tai, giúp cho dân chúng an cư lạc nghiệp.

Nhân dân truyền tụng ca ngợi Trần Quốc Tảng

Đời Trần thị mở mang Nam Hải
Đức Đệ Tam dòng dõi kim chi.,
Mấy phen giáp mã truy chùy,
Đã bình Phạm đảng lại đi phạt Sầm.
Phong Đại Vương an tâm thần chức,
Lại đem câu yến dực ra bàn.
Nghĩa rằng đạo hiếu chu toàn,
Nào ngờ phải bước tiếng oan ở đời.
Dạ gang tấc khổ bày khúc trực,
Để thanh thiên vằng vặc sáng soi.
Mấy năm tính kế cùng ai,
Đành rằng đem xuống Tuyền đài cho cam.

(Viết theo THẦN ĐỀN CỬA ÔNG )

5/5 - (2 bình chọn)