Trong tòa quan lớn, Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai ít khi giáng đồng nhất, cũng chỉ khi nào có đại lễ mới thỉnh ông về. Khi ngự đồng ông mặc áo vàng thêu rồng, hổ phù, làm lễ tấu hương khai quang rồi chứng sớ điệp.

Bản văn Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai

Kim đệ tử tâm hương phụng hiến
Khói ngạt ngào ứng hiện tường vân
Hào quang ngũ sắc kim lân
Thỉnh Quan Đệ Tứ giáng trần ngự vui.

Chín tầng trời ba ngàn thế giới
Nước Việt Nam một cõi giang san
Muôn thu điện ngọc đền vàng
Thanh đồng đệ tử tôn nhang phụng thờ.

Ngôi đệ tứ thần cơ bậc nhất
Đấng thiên tài phẩm trật thượng cung
Uy linh cái thế anh hùng
Công minh chính trực lấy lừng bốn phương.

U Minh giới minh vương thập điện
Đô Phong thành hành khiển ty quan
Uy danh Quan Lớn dậy vang
Sổ vàng bút ngọc rõ ràng nghiêm minh.

Số nhân thế thiên đình định xét
Phân sang giàu nỗi khổ niềm vui
Giàu vang số mệnh tại trời
Hay đâu nhân quả con người tạo ra.

Gieo nhân tốt sau là quả tốt
Làm việc tà khót lọt thiên la
Phúc phần ấy chính tại ta
Gieo mầm phúc thiện nở hoa bốn mùa.

Chữ nhân nghĩa ngàn xưa lưu để
Nhớ ơn người kính lễ hương hoa
Bốn phương nô nức gần xa
Đất lành Vĩnh Bảo một toà chính cung.

Hội Thanh bình thung dung giãi tỏ
Lòng kính thành quy mộ ngưỡng trông
Ơn Người hải đức sơn công
Thời lai khả hoạch ân mông muôn đời.

Độ đệ tử thân cung tráng kiện
Phù toàn gia bản mệnh bình an
Thành tâm tiếng nhạc văn đàn
Chí thành cẩn chúc toà vàng thụ ân.

5/5 - (1 bình chọn)