Các vị thánh mẫu

Cô Bé Thượng Ngàn

0
Cô Bé Thượng Ngàn (Tiên Cô) Cô Bé Thượng Ngàn là Tiên Cô mà tên gọi thường được đặt theo tên các địa danh, các...

Phật giáo

Cổng Tam Quan trong Chùa: Ý nghĩa & biểu tượng

0
Chúng ta đều biết các kiến trúc Chùa Bắc Bộ thường làm ba cửa, gọi là tam quan. Vậy tại sao lại là ba...

Đi lễ đền, chùa đầu năm khấn thế nào cho đúng?

0
Khấn hiểu nôm na là cách giao tiếp, cách chúng ta kết nối với thế giới tâm linh. Khi khấn đúng và khấn đủ,...

Gia tiên

Di tích thắng cảnh

Nghi lễ - Đại tiệc tứ phủ

TÌM HIỂU VỀ CÁC NGÀY TIỆC CỦA TỨ PHỦ CÔNG ĐỒNG

0
Các ngày tiệc của Tứ phủ công đồng hay là các ngày lễ tiết hầu các Tiên Thánh trong tín ngưỡng thờ Mẫu Tứ...

LẬP ĐIỆN THỜ TỨ PHỦ TẠI GIA – NHỮNG ĐIỀU CẦN...

0
Việc lập điện thờ thánh, thờ mẫu hay lập điện thờ tứ phủ tại gia thường phụ thuộc vào nhiều yếu tố như căn...

Chầu văn

Thần tích thần phả

Tử vi

Tử vi tuổi Giáp Tý

Tử vi tuổi Giáp Tý (1984 – 2044) Nữ mạng

0
Nữ mạng - Giáp Tý Cung CHẤN Mạng HẢI TRUNG KIM (vàng dưới biển) Xương CON CHUỘT Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng (Tử...
Tử Vi Tuổi Bính Tuất

Tử Vi Tuổi Bính Tuất (1946 – 2006) Nữ Mạng

0
Nữ mạng - Bính Tuất Cung CẤN Mạng ỐC THƯỢNG THỔ (đất ổ tò vò) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON TRÂU Bà Chúa Ngọc độ mạng. (Tử Vi...
Tử Vi Tuổi Giáp Dần

Tử Vi Tuổi Giáp Dần (1974 – 2034) Nữ Mạng

0
Nữ mạng - Giáp Dần Cung CẤN. Mạng ĐẠI KHUÊ THÙY (nước khe lớn) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU Bà Cửu Thiên huyền Nữ độ mạng. (Tử...
Tử Vi Tuổi Canh Dần

Tử Vi Tuổi Canh Dần (1950 – 2010) Nữ Mạng

0
Nữ mạng - Canh Dần Cung CẤN Mạng TÒNG BÁ MỘC (cây tòng, cây bá) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON BEO Phật Bà Quan Âm độ mạng. (Tử...
Tử Vi Tuổi Quý Tỵ

Tử Vi Tuổi Quý Tỵ (1953 – 2013) Nữ Mạng

0
Nữ mạng - Quý Tỵ Cung KHÔN Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY (nước chảy dài) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON CHÓ SÓI Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ...

Phong thủy